ހޯމަ 22 ޖުލައި 2019
08 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ކުޅިވަރު - ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް

ދަގަނޑޭ ރާއްޖޭ ކްލަބަކަށް ކުޅޭނަމަ ފެނުން އެންމެ ކައިރީ ނިއުރޭޑިއަންޓުން: ޒިޔާދު

  • ދަގަނޑޭ ރާއްޖޭގެ ކްލަބަކަށް ކުޅޭނަމަ ފެނުން ގާތީ ނިއު އިން: ޒިޔާދު
  • ކްލަބްތަކާ މިދަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުން، އަދި ގޮތެއް ނުނިންމަން: ދަގަނޑޭ

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 16 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 18:05 2,335

ރާއްޖޭ ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން ވެސް ކުރަމުން އަންނަ ދަގަނޑޭ ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ފެނުން އެންމެ ކައިރީ ނިއުރޭޑިއަންޓުން - ފޭސްބުކް

އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ރާއްޖޭ ކްލަބަކަށް ކުޅޭނަމަ ފެނުން އެންމެ ކައިރީ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ކަމަށް އެ ކްލަބްގެ ޗެއާމަން, ރިޓަޔާޑް ކާނަލް ޒިޔާދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ނިއުގެ ޕްރީ ސީޒަން އިފްތިތާހުކުރުމަށް ސޯލްޓްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ދަގަނޑޭ ނިއުއަށް ސޮއިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ނަމަވެސް އޭނާ އާއި ނިއުއާ ދެއްކި ވާހަކަތަކަށްފަހު އެކަން ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ ދަގަނޑޭ އޭނާއާ ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި، ދަގަނޑޭއަށް ބައެއް އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދަގަނޑޭ ބޭނުންވަނީ އެ އަނިޔާތަކުން ރިކަވާވެގެން އަނބުރާ ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އަންނަން ކަމަށްވެސް ޒިޔާދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދަގަނޑޭގެ ނިންމުމަށް އިހުތިރާމްކުރާކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ސީޒަންގައި އިންޖަރީގައި ހުރެ ގައުމީ ޓީމަށާއި ކްލަބަށް އަޝްފާގް ކުޅުނީ ވަރަށް ބޮޑު ގުރުބާނީއެއް ވެގެންކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދިވެހި ކްލަބަކުން މި ސީޒަންގައި އަޝްފާގު ކުޅޭނަމަ އޭނާ ފެނުން އެންމެ ގާތީ ނިއު ރޭޑިއަންޓުންކަމަށެވެ.

ދަގަނޑޭ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނީ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން އަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އެ ކްލަބުގައި އޭނާއަށް އެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކިފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ސީޒަނުގެ ގިނަ މެޗުތަކުގައި އޭނާ ކުޅެފައެއްވެސް ނުވެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ދަގަނޑޭ އެންމެ ފަހުން ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ކުޅޭނެ ކްލަބެއް އަދި ނުނިންމާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ބައިވަރު ކްލަބްތަކާ އޭނާ މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަން މެދުތެރެއިން އޭނާ ފެނިގެންދާނީ ނިއު އިންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް