ބުދަ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020
03 އަތަ
1442 ސަފަރު 05
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
ބޮލީވުޑް

މިއަހަރު ނިކުތް އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށް ރޭސް 3

  • ފިލްމް އެޅުވި ފުރަތަމަ ދުވަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 29.17 ކްރޯޑް ރުޕީޒް ވަނީ ލިބިފަ
  • ފިލްމަކީ އާއިލާގެ ތެރޭގައި ޖެހޭ މައްސަލަތަކެއް ސަބަބުން ހިންގާ ޖަރީމާތަކެއް ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެއް

ކ. މާލެ | 17 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 11:15 | 2,643

ރޭސް 3 ގެ ޕޯސްޓަރ - ޔޫޓިއުބް

2018 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށް ސަލްމާން ޚާންގެ "ރޭސް "3 ވެގެން ގޮސްފިއެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި މި ފިލްމް އެޅުވި ފުރަތަމަ ދުވަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 29.17 ކްރޯޑް ރުޕީޒް ވަނީ މިފިލްމަށް ލިބިފައެވެ.

އެހެން ކަމުން "ރޭސް 3" އަށް ވަނީ މިއަހަރު ރިލީޒް ކުރި އެންމެ ކާމިޔާބު ދެ ފިލްމް ކަމަށް ވާ ދީޕިކާ ޕަދުކޯން ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ "ޕަދްމާވަތީ" އަދި ޓައިގާ ޝްރޯފްގެ "ބާގީ 2" އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީ އެއް ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހު ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

" ޕަދްމާވަތީ" ރިލީޒް ކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހު އެ ފިލަމަށް ލިބިފައި ވަނީ 19 ކްރޯޑް ރުޕީޒް އެވެ. އަދި "ބާގީ 2" އަށް ލިބިފައިވަނީ 25.10 ކްރޯޑް ރުޕީސް އެވެ.

ރޭސް 3" ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ވޭތިވެ ދިޔަ ދިހަ އަހަރު ތެރޭގައި ނިކުތް ސަލްމާން ގެ ފިލްމް ތަކުގެ ތެރެއިން 3 ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިގެންދިޔަ ފިލްމަށެވެ.

ސަލްމާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ދެ ފިލްމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ " ސުލްތާން" އަށް ފިލްމް ރިލީޒް ކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހު ލިބިފައިވަނީ 36.54 ކްރޯޑް ރުޕީޒް އެވެ. "އޭކް ތާ ޓައިގާ" އަށް ލިބިފައިވަނީ 32.93 ކްރޯޑް ރުޕީޒް އެވެ.

އިންޑިއާގެ 4200 ސިނަމާއެއްގައި މި ފިލްމް ރިލީޒް ކޮށްފައިވާއިރު މި އީދު ފެސްޓިވަލް ގެ ތޭގައި މި ފިލްމަށް ބޮޑު ތަރުހީބު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށް ރިޕޯޓް ތައް ބުނެއެވެ.

"ރޭސް 3" އަކީ މިއަހަރު ފިތުރު ޢިދާ ދިމާކޮށް ސަލްމާން ރިލީޒްކޮށްފައިވާ ފިލްމެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ފިތުރު ޢީދުގައި ސަލްމާން ފިލްމެއް ރިލީޒްކުރެ އެވެ.

ކްރައިމް ތްރިލާ މި ފިލްމަކީ އާއިލާއެއްގެ ތެރޭގައި ޖެހޭ މައްސަލަތަކެއް ސަބަބުން އެމީހުން ހިންގާ ޖަރީމާތަކެއް ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެކެވެ.

ރެމޯ ޑި ސޫޒާ ޑައިރެކްޓުކުރާ މި ފިލްމުގައި މުހިންމު ރޯލުތަކުން ސަލްމާންއާއެކު ފެނިގެންދާނީ އަނިލް ކަޕޫރު، ޖެކޮލިން ފެނާންޑޭޒް، ބޮބީ ޑިއޯލް، ޑެއިޒީ ޝާހް އަދި  ސާގިބް ސަލީމް އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.