ބުރާސްފަތި 27 ޖޫން 2019
11 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 23
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ފޭރުން

ރެއިންބޯގެ ދެ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފޭރިގަތް ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  • ފޭރިފައިވަނީ ރެއިންބޯ ފިހާރައަކުން ހެޑް އޮފީހަށް އެފައިސާ ގެންދަނިކޮށް
  • ފައިސާތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުން

މުހައްމަދު ފަޒީން
phaxyn

ކ. މާލެ 15 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 20:15 2,104

ރެއިންބޯގެ ލޯގޯ: އެ ކުން - އަޒުމޫން އަހުމަދު

ރެއިންބޯ ފިހާރައެއްގެ 200،000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއިންބޯގެ ފިހާރައަކުން ރެއިންބޯގެ ހެޑް އޮފީހަށް ފައިސާ ގެންދަނިކޮށް ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރީ 19 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 17 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި 23 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއްގެ އިތުރުން 21 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އެ އެންމެންނަކީވެސް ދިވެހިން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މީހުންގެ ތެރެއިން 19 އަހަރުގެ މީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔައީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށާއި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި 23 އަހަރުގެ މީހާ ހައްޔަރުކުރީ ޖެނުއަރީ 13 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށާއި 21 އަހަރުގެ މީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިމައްސަލާގައި ފޭރުނު ފައިސާތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ތުހުމަތުކުރެވޭ އިތުރު މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ މީހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ތަހުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މުއްދަތު ދީފައެވެ. އެގޮތުން 19 އަހަރުގެ މީހާއަށް 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައިވާއިރު 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށްވަނީ 10 ދުވަހުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތެއް ދީފައެވެ. އަދި 23 އަހަރުގެ މީހާއަށްވަނީ 13 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް