raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ
މުގު ބޯކިބާ
 
މުގު ރިހަ އަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދާ ރިހައެއް
 
މުގުން ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކާނާ ތައްޔާރުކޮށް އުޅޭ
ނާޒުމީ ސައީދު
16,510
ކ. މާލެ |
13 ޖޫން 2018 | ބުދަ 18:03
މުގު ބޯކިބާ - ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖެއެމްވީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  1. 100ގ. މުގު
  2. އަށް ބިސް
  3. ދެ ސައިސަމުސާ ކޯން ފްލަރ
  4. އެއް ސައިސަމުސާ ހަކުރު
  5. އެއް ދަޅު ގެރިކިރު

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ މުގު ފެނުކައްކާލާށެވެ. މުގުތައް އެއްކޮށް މަޑުވެ ޗަސްވަންދެން ކައްކަންވާނެއެވެ. މުގު މަޑުވުމުން ބިހާ، ގެރިކިރާ، ހަކުރު، ކޯންފްލަރ އަޅާލުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް މިކްސަރުން ގިރާލާށެވެ. ކޯންފްލަރގެ ބަދަލުގައި އާދައިގެ ފުށްވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. އެއަށްފަހު ފިހެލާށެވެ. ފިހެ ނިމުމުން ބޯކިބާ ހުންނާނީ ވަރަށް މަޑުކޮށްގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސަމާހު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
67%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
33%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް