ބުދަ 11 ޑިސެންބަރު 2019
02 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 14
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ލައިފް ސްޓައިލް - ރޯދަ ބަދިގެ

މުގު ބޯކިބާ

  • މުގުން ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކާނާ ތައްޔާރުކޮށް އުޅޭ
  • މުގު ރިހަ އަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދާ ރިހައެއް

ނާޒުމީ ސައީދު
NaazmeeS

ކ. މާލެ 13 ޖޫން 2018 | ބުދަ 18:03 7,434

މުގު ބޯކިބާ - ރާއްޖެއެމްވީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  1. 100ގ. މުގު
  2. އަށް ބިސް
  3. ދެ ސައިސަމުސާ ކޯން ފްލަރ
  4. އެއް ސައިސަމުސާ ހަކުރު
  5. އެއް ދަޅު ގެރިކިރު

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ މުގު ފެނުކައްކާލާށެވެ. މުގުތައް އެއްކޮށް މަޑުވެ ޗަސްވަންދެން ކައްކަންވާނެއެވެ. މުގު މަޑުވުމުން ބިހާ، ގެރިކިރާ، ހަކުރު، ކޯންފްލަރ އަޅާލުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް މިކްސަރުން ގިރާލާށެވެ. ކޯންފްލަރގެ ބަދަލުގައި އާދައިގެ ފުށްވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. އެއަށްފަހު ފިހެލާށެވެ. ފިހެ ނިމުމުން ބޯކިބާ ހުންނާނީ ވަރަށް މަޑުކޮށްގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސަމާހު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް