ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ލައިފް ސްޓައިލް - ރޯދަ ބަދިގެ

މުގު ބޯކިބާ

  • މުގުން ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކާނާ ތައްޔާރުކޮށް އުޅޭ
  • މުގު ރިހަ އަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދާ ރިހައެއް

ނާޒުމީ ސައީދު
NaazmeeS

ކ. މާލެ 13 ޖޫން 2018 | ބުދަ 18:03 4,413

މުގު ބޯކިބާ - ރާއްޖެއެމްވީ - ރައީސް އޮފީސް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  1. 100ގ. މުގު
  2. އަށް ބިސް
  3. ދެ ސައިސަމުސާ ކޯން ފްލަރ
  4. އެއް ސައިސަމުސާ ހަކުރު
  5. އެއް ދަޅު ގެރިކިރު

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ މުގު ފެނުކައްކާލާށެވެ. މުގުތައް އެއްކޮށް މަޑުވެ ޗަސްވަންދެން ކައްކަންވާނެއެވެ. މުގު މަޑުވުމުން ބިހާ، ގެރިކިރާ، ހަކުރު، ކޯންފްލަރ އަޅާލުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް މިކްސަރުން ގިރާލާށެވެ. ކޯންފްލަރގެ ބަދަލުގައި އާދައިގެ ފުށްވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. އެއަށްފަހު ފިހެލާށެވެ. ފިހެ ނިމުމުން ބޯކިބާ ހުންނާނީ ވަރަށް މަޑުކޮށްގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސަމާހު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް