ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޓިސް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ 20 މުވައްޒަފަކަށް ނޯޓިސް ދީފި

  • ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިކަން ދޮގުކުރޭ
  • މީގެ ކުރިން ވެސް 75 މުވައްޒަފަކަށް ނޯޓިސް ދިން

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 15 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 18:04 1,412

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް އިހްތިޖާޖު ކުރަނީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 20 ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް އެހެން ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް އަންގައޮ އަނގަބަހުން ނޯޓިސް ދީފި އެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މުވައްޒަފުން ގެންގޮސް އެހެން ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް އެނގީ މިދިއަ ހަފްތާގަ އެވެ. ބައެއް މުވައްޒަފުން ގާތު ވަޒީފާ ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ބުނި އިރު އަނެއް ބައި މުވައްޒަފުންނަށް އަމިއްލަ ވަޒީފާ ހޯދުމަށް އަންގާފައިވެ އެވެ. އަދި ފެބްރުއަރީ މަހަށް ވަޒީފާ ނުހޯދާއިފި ނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރާނެ ކަމަށް އެންގި ކަމަށްވެ އެވެ.

ނޯޓިސް ދިން މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ވިއްސަށްވުރެ ގިނަ އަހަރު ހިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މީހުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. 

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަން އަހްމަދު އައިމަން ވިދާޅުވީ، އެފަދަ އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ދީފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް، މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ ފިނޭންސްގެ 75 މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ އިން ވަކިވުމުގެ ނޯޓިސްދީފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ފިނޭންސްގެ މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލުކުރުމުން އެފަހަރު އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލި އެވެ. ނަމަވެސް ފިނޭންސްގެ މުވައްޒަފުން އެފަދަ އިހްތިޖާޖުކުރުމުން، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކުރެއްވެވި އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް