ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ލައިފް ސްޓައިލް - ރޯދަ ބަދިގެ

ފޮނި ބިސްގަނޑު

  • ފޮނި ބިސްގަނޑަކީ އާންމުކޮށް ކޭން ތައްޔާރުކުރާ އިރު ބޭނުންކުރާ ބިސްގަނޑެއް

ނާޒުމީ ސައީދު
NaazmeeS

ކ. މާލެ 12 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 16:44 6,533

ފޮނި ބިސްގަނޑު - ރައީސް އޮފީސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

  1. އެއް ގަބުޅި
  2. 2 ޖޯޑު ހަނޑޫ (ރާޅުކޮށް ފުނޑާފައި)
  3. އެއް ޖޯޑު ހަކުރު (ފޮނިރަހަ ދޭ ވަރަށް)
  4. މާފެން (ރަހަލާވަރަށް)
  5. ހަތަރު ބިސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

އެންމެ ފުރަތަމަ ހަނޑޫ މިކްސަރުން ފުނޑާލާށެވެ. ހަނޑޫ ހުންނަންވާނީ ރާޅުކޮށެވެ. ދެން ގާނާފައި ހުރި ގަނބުޅި އާއި ހަނޑުލާއި، ބިހާ، ހަކުރާ މާފެން ތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް އެޅުމަށް ފަހު ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ތަވައަކަށްލާ ފިހެލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް