raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ
ފޮނި ބިސްގަނޑު
 
ފޮނި ބިސްގަނޑަކީ އާންމުކޮށް ކޭން ތައްޔާރުކުރާ އިރު ބޭނުންކުރާ ބިސްގަނޑެއް
ނާޒުމީ ސައީދު
9,899
ކ. މާލެ |
12 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 16:44
ފޮނި ބިސްގަނޑު
ރާއްޖެއެމްވީ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

  1. އެއް ގަބުޅި
  2. 2 ޖޯޑު ހަނޑޫ (ރާޅުކޮށް ފުނޑާފައި)
  3. އެއް ޖޯޑު ހަކުރު (ފޮނިރަހަ ދޭ ވަރަށް)
  4. މާފެން (ރަހަލާވަރަށް)
  5. ހަތަރު ބިސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

އެންމެ ފުރަތަމަ ހަނޑޫ މިކްސަރުން ފުނޑާލާށެވެ. ހަނޑޫ ހުންނަންވާނީ ރާޅުކޮށެވެ. ދެން ގާނާފައި ހުރި ގަނބުޅި އާއި ހަނޑުލާއި، ބިހާ، ހަކުރާ މާފެން ތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް އެޅުމަށް ފަހު ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ތަވައަކަށްލާ ފިހެލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް