ބުރާސްފަތި 12 ޑިސެންބަރު 2019
03 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 15
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ލައިފް ސްޓައިލް - ރޯދަ ބަދިގެ

ފޮނި ބިސްގަނޑު

  • ފޮނި ބިސްގަނޑަކީ އާންމުކޮށް ކޭން ތައްޔާރުކުރާ އިރު ބޭނުންކުރާ ބިސްގަނޑެއް

ނާޒުމީ ސައީދު
NaazmeeS

ކ. މާލެ 12 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 16:44 7,542

ފޮނި ބިސްގަނޑު - ރާއްޖެއެމްވީ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

  1. އެއް ގަބުޅި
  2. 2 ޖޯޑު ހަނޑޫ (ރާޅުކޮށް ފުނޑާފައި)
  3. އެއް ޖޯޑު ހަކުރު (ފޮނިރަހަ ދޭ ވަރަށް)
  4. މާފެން (ރަހަލާވަރަށް)
  5. ހަތަރު ބިސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

އެންމެ ފުރަތަމަ ހަނޑޫ މިކްސަރުން ފުނޑާލާށެވެ. ހަނޑޫ ހުންނަންވާނީ ރާޅުކޮށެވެ. ދެން ގާނާފައި ހުރި ގަނބުޅި އާއި ހަނޑުލާއި، ބިހާ، ހަކުރާ މާފެން ތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް އެޅުމަށް ފަހު ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ތަވައަކަށްލާ ފިހެލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް