ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ރޯދަ ބަދިގެ

ފޮނި ބިސްގަނޑު

  • ފޮނި ބިސްގަނޑަކީ އާންމުކޮށް ކޭން ތައްޔާރުކުރާ އިރު ބޭނުންކުރާ ބިސްގަނޑެއް

ކ. މާލެ | 12 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 16:44 | 8,889

ފޮނި ބިސްގަނޑު - ރާއްޖެއެމްވީ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

  1. އެއް ގަބުޅި
  2. 2 ޖޯޑު ހަނޑޫ (ރާޅުކޮށް ފުނޑާފައި)
  3. އެއް ޖޯޑު ހަކުރު (ފޮނިރަހަ ދޭ ވަރަށް)
  4. މާފެން (ރަހަލާވަރަށް)
  5. ހަތަރު ބިސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

އެންމެ ފުރަތަމަ ހަނޑޫ މިކްސަރުން ފުނޑާލާށެވެ. ހަނޑޫ ހުންނަންވާނީ ރާޅުކޮށެވެ. ދެން ގާނާފައި ހުރި ގަނބުޅި އާއި ހަނޑުލާއި، ބިހާ، ހަކުރާ މާފެން ތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް އެޅުމަށް ފަހު ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ތަވައަކަށްލާ ފިހެލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.