raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ
އައިސްކްރީމް ސޭންޑްވިޗް
 
ފޮނި ކާއެއްޗެއް ކާލަން ބޭނުންނަމަ ތައްޔާރުކޮށްލަން ރަނގަޅު އެއްޗެއް
ނާޒުމީ ސައީދު
16,296
ކ. މާލެ |
11 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 17:05
އައިސްކްރީމް ސޭންޑްވިޗް
ގޫގުލް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  1. ދެ ޖޯޑު ހެވީ ވިޕިންގ ކްރީމް
  2. އެއް ދަޅު ގެރިކިރު
  3. އެއް ޗޮކްލެޓް ( ފުނޑުކޮށްފައި)
  4. ދެ ޕެކެޓް ކޮކޯ ޕައުޑަރ
  5. ހަތަރު ބިސް
  6. ޖޯޑު ފެން
  7. އެއް ޖޯޑު ތެޔޮ
  8. އެއް ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ވިޕިންގ ކްރީމް ހޭންޑް މިކްސަރ އަކުން ގިރާލާށެވެ. އެއަށް ފަހު ފުނޑުކޮށްފައިވާ ޗޮކްލެޓާއި ވެނީލާ އެސެންސް އަޅާ ގިރާލުމަށް ފަހު ޓްރޭއެއްގައި އެއްރޭ ވަންދެން ފްރީޒް ކޮށްލާށެވެ.

ސޭންޑްވިޗްގެ ބްރައުނީބައި ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ކޮކޯ ޕައުޑަރ، ބިސް، ތެޔޮ، އަދި ފެން އެޅުމަށް ފަހު ހޭންޑް މިކްސަރ އިން ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. އެއަށް ފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ޗޮކްލެޓް ކުދިކޮށްފައި އަޅާ މިކްސް ކޮށްލާށެވެ. ދެ ބައި ކޮށްލުމަށް ފަހު ދެ ޓްރޭއަކަށް އަޅާ 350 ޑިގްރީގައި 20 މިނިޓް ފިހެލާށެވެ. ޓްރޭ ބޭނުން ކުރާއިރު ހަތަރެސްކަނަށް ހުންނަ ޓްރޭ ބޭނުން ކުރާށެވެ. ފިހެ ނިމުމުން ފްރީޒް ކުރި ވިޕް ކްރީމް ފޮތި ނަގާ އެއްފަޅިއަށްލުމަށް ފަހު ސޭންޑްވިޗް ހަދާގޮތަށް މަތީގައި އަނެއް ފޮތި ބާއްވާށެވެ. އެއަށްފަހު 20 މިނިޓްވަންދެން ފްރީޒް ކޮށްލާށެވެ. ފްރީޒްކޮށް ނިމުމުން އެހެރީ ސޭންޑްވިޗް ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ. ދެން ބޭނުން ގޮތަކަށް ކަފާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
11 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 19:10
Goma
Kihaa feneh kameh neh liyefa eh