އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ރޯދަ ބަދިގެ

އައިސްކްރީމް ސޭންޑްވިޗް

  • ފޮނި ކާއެއްޗެއް ކާލަން ބޭނުންނަމަ ތައްޔާރުކޮށްލަން ރަނގަޅު އެއްޗެއް

ކ. މާލެ | 11 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 17:05 | 14,991

އައިސްކްރީމް ސޭންޑްވިޗް - ގޫގުލް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  1. ދެ ޖޯޑު ހެވީ ވިޕިންގ ކްރީމް
  2. އެއް ދަޅު ގެރިކިރު
  3. އެއް ޗޮކްލެޓް ( ފުނޑުކޮށްފައި)
  4. ދެ ޕެކެޓް ކޮކޯ ޕައުޑަރ
  5. ހަތަރު ބިސް
  6. ޖޯޑު ފެން
  7. އެއް ޖޯޑު ތެޔޮ
  8. އެއް ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ވިޕިންގ ކްރީމް ހޭންޑް މިކްސަރ އަކުން ގިރާލާށެވެ. އެއަށް ފަހު ފުނޑުކޮށްފައިވާ ޗޮކްލެޓާއި ވެނީލާ އެސެންސް އަޅާ ގިރާލުމަށް ފަހު ޓްރޭއެއްގައި އެއްރޭ ވަންދެން ފްރީޒް ކޮށްލާށެވެ.

ސޭންޑްވިޗްގެ ބްރައުނީބައި ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ކޮކޯ ޕައުޑަރ، ބިސް، ތެޔޮ، އަދި ފެން އެޅުމަށް ފަހު ހޭންޑް މިކްސަރ އިން ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. އެއަށް ފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ޗޮކްލެޓް ކުދިކޮށްފައި އަޅާ މިކްސް ކޮށްލާށެވެ. ދެ ބައި ކޮށްލުމަށް ފަހު ދެ ޓްރޭއަކަށް އަޅާ 350 ޑިގްރީގައި 20 މިނިޓް ފިހެލާށެވެ. ޓްރޭ ބޭނުން ކުރާއިރު ހަތަރެސްކަނަށް ހުންނަ ޓްރޭ ބޭނުން ކުރާށެވެ. ފިހެ ނިމުމުން ފްރީޒް ކުރި ވިޕް ކްރީމް ފޮތި ނަގާ އެއްފަޅިއަށްލުމަށް ފަހު ސޭންޑްވިޗް ހަދާގޮތަށް މަތީގައި އަނެއް ފޮތި ބާއްވާށެވެ. އެއަށްފަހު 20 މިނިޓްވަންދެން ފްރީޒް ކޮށްލާށެވެ. ފްރީޒްކޮށް ނިމުމުން އެހެރީ ސޭންޑްވިޗް ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ. ދެން ބޭނުން ގޮތަކަށް ކަފާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.