raajjemv logo
ބޮލީވުޑް
ޝްރައްދާގެ ދެ ފިލްމެއް ރިލީޒް ކުރުން އެއް ދުވަހާ!
 
ދެ ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަަމަޖެހިފައި ވަނީ 31 އޮގަސްޓްގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
4,067
ކ. މާލެ |
11 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 10:59
ޝްރައްދާ ކަޕޫރު
ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް ޝްރައްދާ ކަޕޫރުގެ ދެ ފިލްމެއް އެއްދުވަހާ ރިލީޒް ކުރާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޝްރައްދާ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ދެ ފިލްމް "ސްޓްރީ" އަދި "ބައްޓީ ގުލް މީޓާ ޗާލޫ" ރިޕީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އޮގަސްޓްމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

"ޓޮއިލެޓް: އޭކް ޕްރޭމް ކަތާ" ގެ ޑައިރެކްޓަރ ޝްރީ ނާރަޔަން ސިންގް ޑައިރެކްޓް ކުރާ "ބައްޓީ ގުލް މީޓާ ޗާލޫ" އަކީ އިންޑިއާގައި ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުވާ މައްސަލަ އަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ސޯޝަލް ޑްރާމާއެކެވެ.

މި ފިލްމްގައި ޝްރައްދާގެ އިތުރުން ޝާހިދު ކަޕޫރާއި ޔާމީ ގޯތަމް ފެނިގެން ދެއެވެ.

އެކްޓަރު ރާޖްކުމާރް ރާއޯއާ އެކުގައި ފެނިގެންދާ "ސްޓްރީ" އަކީ ބިރުވެރި ހާދިސާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ބިރުވެރި މަޖާ ފިލްމެކެވެ.

 ދިނޭޝް ވިޖަން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، އަމަރް ކޯޝިކް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމުގެގެ ޓީޒާ މިހާރު ވަނީ ދައްކާލައިފައެވެ.

މި ދެފިލްމް އެއްދުވަހާ ރިލީޒް ކުރި ނަމަވެސް ދެ ފިލްމުގެ ސްޓޯރީއަކީ މުޖްތަމައުގައި ދިމާވާ ތަފާތު ދެ ކަމަކަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ތަފާތު ދެ ވާހަކައަކަށް ވުމުން ވާނެ މާބޮޑު ގެއްލުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ފިލްމް ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް