ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ލައިފް ސްޓައިލް - ރޯދަ ބަދިގެ

ކަށިކެޔޮ މިލްކް ޝޭކް

  • ކަށިކެޔޮ ބޭނުން ކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ މިލްކް ޝޭކެއް
  • ދިވެހި ވަންތަ މިލްކްޝޭކެއް

ރިފްޤާ އަބްދުލް ވައްހާބް
R1phqa

ކ. މާލެ 10 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 14:34 9,322

ކަށިކެޔޮ މިލްކް ޝޭކް - ރައީސް އޮފީސް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

  1. ހަތް ކަށިކެޔޮ
  2. އެއް ދަޅު ގެރިކިރު
  3. އެއް ޖޯޑު ފުލް ކްރީމް މިލްކު
  4. އެއް ޖޯޑު އައިސް ކިއުބް
  5. ފަސް މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ވެނީލާ އައިސްކްރީމް

 

ހައްދަވާނޭގޮތް:

ފުރަތަމަ ކަށިކެޔޮވަށް ރަނގަޅަށް ދޮވެލާފައި ތުނިކޮށް ކޮށާލާށެވެ. އަދި ބައި ޖޯޑު ކިރާއެކު މިކްސްޗަރުން ގިރާލުމަށް ފަހު ނަރުތައް ވަކިވާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފުރާނާލާށެވެ. ދެން ބާކީހުރި ކިރުފޮދާއި، އައިސް ކިއުބްކޮޅާއި ގެރިކިރު އެއްކޮށްލުމަށް ފަހު ފުރާނާފައި ހުރި ކަށިކޭލުކޮޅާ އެއްކޮށް މިކްސްޗަރަށް އަޅައި ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. އެއަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް އައިސްކްރީމްކޮޅު އަޅާފައި ކުޑަކޮށް ގިރާލާށެވެ. ދެން ތައްޓަށް އެޅުމަށްފަހު ކޮންމެ ތައްޓަކަށް ގާނިޝްކުރުމަށް އައިސްކްރީމް ސްކޫޕެއް އަޅާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް