raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ
ރިހާކުރު އޯޓް ސޫޕް
 
އޯޓް ސޫޕަކީ ހަށިގަނޑަށް ލުއި ކެއުމެއް
ނާޒުމީ ސައީދު
43,701
ކ. މާލެ |
10 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 14:32
އޯޓް ސޫަޕް - ގޫގުލް
ގޫގުލް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  1. ތިން ސައިސަމުސާ އޯޓްސް
  2. އެއް ސައިސަމުސާ ރިހާކުރު
  3. އެއް ދަޅު މަސް (ތެޔޮ)
  4. ކެރެޓް (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
  5. އެއް ފިޔާ (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
  6. އެއް ގިތެޔޮ މިރުސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
  7. ހިކަނދިފަތް
  8. އެއް ޕެކެޓް ސޫޕް (ނޫޑްލްސް ޕެކެޓްގެ)
  9. ދެ ޖޯޑު ފެން
  10. ލުނބޯ ނުވަތަ ލެމަން ޖޫސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ކުޑަ ތެއްޔެއްގައި ފެން ހޫނުކޮށްލާށެވެ. ފެން ފޮދު ހޫނުވުމުން އޭގެ ތެރެއަށް އޯޓްސް އަޅާލުމަށްފަހު، ގުޅަ ނުގަންނަ ގޮތަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ބޮކި ޖަހަންފެށުމުން އޭގެ ތެރެއަށް މަސްދަޅު، ފިޔާ، ކެރެޓް، ހިކަނދިފަތް އަދި ސޫޕް ޕެކެޓް އެޅުމަށްފަހު ކައްކާށެވެ. އޯޓް އޮލަވަންދެން ކެއްކުމަށްފަހު، ރިހާކުރާއި ލެމަން ޖޫސް އެޅުމަށްފަހު ރަހަ ހެޔޮވަރުކޮށްލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
10 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 17:18
ލެމަން ޖޫސް
އާއި ! ދެން ކޮންފަދަ ލެމަން ޖޫހެއްތަ ؟! މަމެން ދަންނަނީ ލުނބޯ ހުތް !