ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ލައިފް ސްޓައިލް - ރޯދަ ބަދިގެ

ރިހާކުރު އޯޓް ސޫޕް

 • އޯޓް ސޫޕަކީ ހަށިގަނޑަށް ލުއި ކެއުމެއް

ނާޒުމީ ސައީދު
NaazmeeS

ކ. މާލެ 10 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 14:32 34,823

އޯޓް ސޫަޕް - ގޫގުލް - ގޫގުލް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 1. ތިން ސައިސަމުސާ އޯޓްސް
 2. އެއް ސައިސަމުސާ ރިހާކުރު
 3. އެއް ދަޅު މަސް (ތެޔޮ)
 4. ކެރެޓް (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 5. އެއް ފިޔާ (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 6. އެއް ގިތެޔޮ މިރުސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
 7. ހިކަނދިފަތް
 8. އެއް ޕެކެޓް ސޫޕް (ނޫޑްލްސް ޕެކެޓްގެ)
 9. ދެ ޖޯޑު ފެން
 10. ލުނބޯ ނުވަތަ ލެމަން ޖޫސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ކުޑަ ތެއްޔެއްގައި ފެން ހޫނުކޮށްލާށެވެ. ފެން ފޮދު ހޫނުވުމުން އޭގެ ތެރެއަށް އޯޓްސް އަޅާލުމަށްފަހު، ގުޅަ ނުގަންނަ ގޮތަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ބޮކި ޖަހަންފެށުމުން އޭގެ ތެރެއަށް މަސްދަޅު، ފިޔާ، ކެރެޓް، ހިކަނދިފަތް އަދި ސޫޕް ޕެކެޓް އެޅުމަށްފަހު ކައްކާށެވެ. އޯޓް އޮލަވަންދެން ކެއްކުމަށްފަހު، ރިހާކުރާއި ލެމަން ޖޫސް އެޅުމަށްފަހު ރަހަ ހެޔޮވަރުކޮށްލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް