raajjemv logo
ބޮލީވުޑް
ފިލްމްތަކުގައި ވިލަންގެ ރޯލް ނެތެމުންދާ ކަމަށް ޝަކްތީ ކަޕޫރު ބުނެފި
 
މިހާރު ހަދާ ފިލްމް ތަކުގެ އެކްޓަރުން ހުރިހާ ރޯލަކަށް ފިޓުވާން ޖެހޭ
 
ކުރިން އޮތް ޓްރެންޑް މިހާރު ވަނީ ބަދަލުވެފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
5,844
9 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 11:36
ކ. މާލެ
ޝަކްތީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު ޝްރައްދާ އާއި އެކު
އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

ފަހަކަށް އައިސް ނިކުންނަމުންދާ ފިލްމް ތަކުގައި ވިލަންގެ ރޯލު ނެތެމުންދާ ކަމަށް ޝަކްތީ ކަޕޫރު ބުނެފިއެވެ.

ގިނަ ފިލްމްތަކެއްގައި ވިލަންގެ ރޯލް އަދާކޮށްފައިވާ ޝަކްތީ ޓީވީ ޝޯއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ  ކުރިން ބޮލީވުޑްގައި ވިލަންއަށް ޚާއްސަ ކެރެކްޓަރ އެއް އޮންނަ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު ފެންނަމުން ދަނީ ރޮމޭންޓިކް ނުބައިބައި ކުޅޭ މީހުން ކަމަށެވެ.

އަދި ކުރިން އޮތް ޓްރެންޑް މިހާރު ބަދަލުވަމުންދާ ކަމަށާއި ވިލަންގެ ރޯލު ފިލްމްތަކުން ގެއްލެމުންދާ ކަމަށެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ހަދާ ފިލްމް ތަކުގެ އެކްޓަރުން ހުރިހާ ރޯލަކަށް ފިޓުވާން ޖެހޭ ކަމަށް ޝަކްތީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 ޝަކްތީ ވަނީ 700 އަށް ވުރެ ގިނަ ފިލްމުގައި ވިލަންގެ ރޯލާއި މަޖާ ރޯލްތައް ކުޅެފައެވެ. ޝަކްޓީގެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި ރޮކީ، ޤުރުބާނީ، ހިއްމަތުވާލާ، ހީރޯ، ރާޖާ ބާބޫ އަދި އަންދާޒް އަޕްނަ އަޕްނާ ހިމެނެއެވެ.

ފިލްމްތަކުގައި ލީޑް ރޯލް އަދާ ނުކުރި ނަމަވެސް އޭނާ ކުޅެފައިވާ ރޯލް ތަކަށް ވަނީ ތަރުހީބު ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް