އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ބޮލީވުޑް

ފިލްމްތަކުގައި ވިލަންގެ ރޯލް ނެތެމުންދާ ކަމަށް ޝަކްތީ ކަޕޫރު ބުނެފި

  • ކުރިން އޮތް ޓްރެންޑް މިހާރު ވަނީ ބަދަލުވެފައި
  • މިހާރު ހަދާ ފިލްމް ތަކުގެ އެކްޓަރުން ހުރިހާ ރޯލަކަށް ފިޓުވާން ޖެހޭ

ކ. މާލެ | 9 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 11:36 | 5,313

ޝަކްތީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު ޝްރައްދާ އާއި އެކު - އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

ފަހަކަށް އައިސް ނިކުންނަމުންދާ ފިލްމް ތަކުގައި ވިލަންގެ ރޯލު ނެތެމުންދާ ކަމަށް ޝަކްތީ ކަޕޫރު ބުނެފިއެވެ.

ގިނަ ފިލްމްތަކެއްގައި ވިލަންގެ ރޯލް އަދާކޮށްފައިވާ ޝަކްތީ ޓީވީ ޝޯއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ  ކުރިން ބޮލީވުޑްގައި ވިލަންއަށް ޚާއްސަ ކެރެކްޓަރ އެއް އޮންނަ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު ފެންނަމުން ދަނީ ރޮމޭންޓިކް ނުބައިބައި ކުޅޭ މީހުން ކަމަށެވެ.

އަދި ކުރިން އޮތް ޓްރެންޑް މިހާރު ބަދަލުވަމުންދާ ކަމަށާއި ވިލަންގެ ރޯލު ފިލްމްތަކުން ގެއްލެމުންދާ ކަމަށެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ހަދާ ފިލްމް ތަކުގެ އެކްޓަރުން ހުރިހާ ރޯލަކަށް ފިޓުވާން ޖެހޭ ކަމަށް ޝަކްތީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 ޝަކްތީ ވަނީ 700 އަށް ވުރެ ގިނަ ފިލްމުގައި ވިލަންގެ ރޯލާއި މަޖާ ރޯލްތައް ކުޅެފައެވެ. ޝަކްޓީގެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި ރޮކީ، ޤުރުބާނީ، ހިއްމަތުވާލާ، ހީރޯ، ރާޖާ ބާބޫ އަދި އަންދާޒް އަޕްނަ އަޕްނާ ހިމެނެއެވެ.

ފިލްމްތަކުގައި ލީޑް ރޯލް އަދާ ނުކުރި ނަމަވެސް އޭނާ ކުޅެފައިވާ ރޯލް ތަކަށް ވަނީ ތަރުހީބު ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.