raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ
މާޝްމެލޯ ފުރުޓް ސެލަޑް
 
މިފަހަރު ފުރުޓު ސެލެޑެއް
ރިފްޤާ އަބްދުލް ވައްހާބް
9,136
ކ. މާލެ |
7 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 14:51
މާޝްމެލޯ ފުރުޓް ސެލެޑް
ޓޭސްޓްމޭޑް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

  1. އެއް ޖޯޑު މާރީ ބިސްކޯދު (ފިސްކޮށް ބަޓަރ ކޮޅަކާ އެއްކޮށްފައި)
  2. އެއް ދަޅު އަލަނާސި ފެން ނަގާފައި
  3. އެއް ޖޯޑު ވިޕްކްރީމް
  4. އެއްތަށި ޕްލޭން ސްވީޓް ޔޯގަޓް
  5. އެއް ޖޯޑު މާޝްމެލޯ
  6. އެއް ޖޯޑު ގްރޭޕްސް
  7. އެއް ޖޯޑު ދޮން އަނބު

ހައްދަވާނެގޮތް:

ފުރަތަމަ ހުރިހާ މޭވާތައް ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ބަހައްޓާށެވެ. އެއަށް ފަހު ބޭނުންކުރާ ތަށީގެ އެންމެ ފުލަށް މުގުރާފައި ހުރި މާރީ ބިސްކޯދުކޮޅު އަޅާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ހުރިހާ މޭވާ ކޮޅާއި މާޝްމެލޯތައް އެއް ބޯތައްޓަކަށް އަޅައި ވިޕް ކޮށްފައިވާ ކްރީމް ކޮޅާއި ޔޯގަޓު އެއަށްއަޅައި އެއް ކޮށަލުމަށް ފަހު ބިސްކޯދު އަޅާފައި ހުރި ތައްޓަށް މިކްސް ކޮށްފައިވާ ފުރުޓު ސެލެޑު ކޮޅު އެޅުމަށް ފަހު މައްޗަށް ނަޓްސް ކޮޅެއް އަޅައި ގާނީޝް ކޮށްލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް