އާދީއްތަ 08 ޑިސެންބަރު 2019
12 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ލައިފް ސްޓައިލް - ރޯދަ ބަދިގެ

މާޝްމެލޯ ފުރުޓް ސެލަޑް

  • މިފަހަރު ފުރުޓު ސެލެޑެއް

ރިފްޤާ އަބްދުލް ވައްހާބް
R1phqa

ކ. މާލެ 7 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 14:51 6,638

މާޝްމެލޯ ފުރުޓް ސެލެޑް - ޓޭސްޓްމޭޑް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

  1. އެއް ޖޯޑު މާރީ ބިސްކޯދު (ފިސްކޮށް ބަޓަރ ކޮޅަކާ އެއްކޮށްފައި)
  2. އެއް ދަޅު އަލަނާސި ފެން ނަގާފައި
  3. އެއް ޖޯޑު ވިޕްކްރީމް
  4. އެއްތަށި ޕްލޭން ސްވީޓް ޔޯގަޓް
  5. އެއް ޖޯޑު މާޝްމެލޯ
  6. އެއް ޖޯޑު ގްރޭޕްސް
  7. އެއް ޖޯޑު ދޮން އަނބު

ހައްދަވާނެގޮތް:

ފުރަތަމަ ހުރިހާ މޭވާތައް ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ބަހައްޓާށެވެ. އެއަށް ފަހު ބޭނުންކުރާ ތަށީގެ އެންމެ ފުލަށް މުގުރާފައި ހުރި މާރީ ބިސްކޯދުކޮޅު އަޅާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ހުރިހާ މޭވާ ކޮޅާއި މާޝްމެލޯތައް އެއް ބޯތައްޓަކަށް އަޅައި ވިޕް ކޮށްފައިވާ ކްރީމް ކޮޅާއި ޔޯގަޓު އެއަށްއަޅައި އެއް ކޮށަލުމަށް ފަހު ބިސްކޯދު އަޅާފައި ހުރި ތައްޓަށް މިކްސް ކޮށްފައިވާ ފުރުޓު ސެލެޑު ކޮޅު އެޅުމަށް ފަހު މައްޗަށް ނަޓްސް ކޮޅެއް އަޅައި ގާނީޝް ކޮށްލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް