ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ރޯދަ ބަދިގެ

ސިމްޕަލް ޓޫނާ ޕާސްތާ ސެލެޑް

  • ޕާސްތާ މިފަހަރު ސެލެޑެއް ގޮތަށް ކާލަން ރަގަޅު

ކ. މާލެ | 7 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 12:07 | 5,249

ސިމްޕަލް ޓޫނާ ޕާސްތާ ސެލެޑް - ޓޭސްޓްމޭޑް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

  1. އެއް ޖޯޑު ޕާސްތާ (ފެނު ކައްކާފަ)
  2. އެއް ޓޮމާޓޯ (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފަ)
  3. ތިން ކުލައިގެ ބެލް ޕެޕަރ (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފަ)
  4. އެއް ދަޅު މަސް

ޑްރެސިންގ އަށް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

  1. 2/1 މަޔޮނައިޒް
  2. އެއްތަށި ޕްލެއިން ޔޯގަޓް
  3. އެއް ސައިސަމްސާ ލެމަން ޖޫސް
  4. އެއް ސައިސަމްސާ ހަކުރު
  5. 2/1 ސައިސަމްސާ އަސޭމިރުސް

 ހައްދަވާނެގޮތް:

ފުރަތަމަ ފެނުކައްކާފައި ހުރި ޕާސްތާ ކޮޅަށް ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައިވާ ހުރިހާ ތަރުކާރީ އެއް އެޅުމަށް ފަހު މަސްދަޅު އަޅާ ހުރިހައި އެއްޗެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޑްރެސިންގ އަށް ބޭނުންވާ ހުރިހައި ތަކެތި ވަކި ބޯތައްޓަކަށް އެޅުމަށްފަހު ސޯސް ގަނޑު ތައްޔާރު ކޮށްލާށެވެ. އެއަށް ފަހު ބޯތަށީގައި އެއްކޮށްފައި ހުރި އެއްޗެހީގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސޯސްގަނޑު އަޅާލުމަށް ފަހު ހުރިހައި އެއްޗެއް އެއްކޮށްލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.