ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ރޯދަ ބަދިގެ

ފްރައިޑް ޗީޒް ސޮސެޖް ހޮޓްޑޯގް

  • ފްރައިޑް ސޮސެޖް ހޮޓްޑޯގް

ކ. މާލެ | 6 ޖޫން 2018 | ބުދަ 16:51 | 7,382

ސޮސެޖް ހޮޓްޑޯގް - ގޫގުލް
  1. ޗީޒް (ސްލައިސް)
  2. ސޮސެޖް
  3. ދެ ޖޯޑު ފުށް
  4. އެއް ސައިސަމުސާ ލޮނު
  5. އެއް ސައިސަމުސާ އަސޭމިރުސް
  6. އެއް ސައިސަމުސާ ބޭކިންގ ޕައުޑަރ
  7. ދެ ޖޯޑު މިލްކް
  8. ދެ ބިސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ސޮސެޖްގައި ޗީޒް އޮޅާލުމަށް ފަހު ދަނޑިކޮޅެއް ލައްވާލާށެވެ. ދެން 20 މިނިޓް ވަންދެން ފްރީޒް ކޮށްލާށެވެ. ފުށާއި، ލޮނާ، އަސޭމިރުސް، ބޭކިންގ ޕައުޑަރ، ކިރު، ބިސް އެޅުމަށް ފަހު ހޭންޑް މިކްސަރ އަކުން ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ގިރާ ނިމުމުން ފުށް ތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް އަޅާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ސޮސެޖް ނަގާ ފުއްގަނޑުތެރެއަށް ލުމަށް ފަހު ނަގާ ތެލުލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.