ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ލައިފް ސްޓައިލް - ރޯދަ ބަދިގެ

ފްރައިޑް ޗީޒް ސޮސެޖް ހޮޓްޑޯގް

  • ފްރައިޑް ސޮސެޖް ހޮޓްޑޯގް

ނާޒުމީ ސައީދު
NaazmeeS

ކ. މާލެ 6 ޖޫން 2018 | ބުދަ 16:51 6,221

ސޮސެޖް ހޮޓްޑޯގް - ގޫގުލް
  1. ޗީޒް (ސްލައިސް)
  2. ސޮސެޖް
  3. ދެ ޖޯޑު ފުށް
  4. އެއް ސައިސަމުސާ ލޮނު
  5. އެއް ސައިސަމުސާ އަސޭމިރުސް
  6. އެއް ސައިސަމުސާ ބޭކިންގ ޕައުޑަރ
  7. ދެ ޖޯޑު މިލްކް
  8. ދެ ބިސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ސޮސެޖްގައި ޗީޒް އޮޅާލުމަށް ފަހު ދަނޑިކޮޅެއް ލައްވާލާށެވެ. ދެން 20 މިނިޓް ވަންދެން ފްރީޒް ކޮށްލާށެވެ. ފުށާއި، ލޮނާ، އަސޭމިރުސް، ބޭކިންގ ޕައުޑަރ، ކިރު، ބިސް އެޅުމަށް ފަހު ހޭންޑް މިކްސަރ އަކުން ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ގިރާ ނިމުމުން ފުށް ތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް އަޅާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ސޮސެޖް ނަގާ ފުއްގަނޑުތެރެއަށް ލުމަށް ފަހު ނަގާ ތެލުލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް