raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ
ފްރައިޑް ޗީޒް ސޮސެޖް ހޮޓްޑޯގް
 
ފްރައިޑް ސޮސެޖް ހޮޓްޑޯގް
ނާޒުމީ ސައީދު
8,268
ކ. މާލެ |
6 ޖޫން 2018 | ބުދަ 16:51
ސޮސެޖް ހޮޓްޑޯގް
ގޫގުލް
  1. ޗީޒް (ސްލައިސް)
  2. ސޮސެޖް
  3. ދެ ޖޯޑު ފުށް
  4. އެއް ސައިސަމުސާ ލޮނު
  5. އެއް ސައިސަމުސާ އަސޭމިރުސް
  6. އެއް ސައިސަމުސާ ބޭކިންގ ޕައުޑަރ
  7. ދެ ޖޯޑު މިލްކް
  8. ދެ ބިސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ސޮސެޖްގައި ޗީޒް އޮޅާލުމަށް ފަހު ދަނޑިކޮޅެއް ލައްވާލާށެވެ. ދެން 20 މިނިޓް ވަންދެން ފްރީޒް ކޮށްލާށެވެ. ފުށާއި، ލޮނާ، އަސޭމިރުސް، ބޭކިންގ ޕައުޑަރ، ކިރު، ބިސް އެޅުމަށް ފަހު ހޭންޑް މިކްސަރ އަކުން ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ގިރާ ނިމުމުން ފުށް ތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް އަޅާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ސޮސެޖް ނަގާ ފުއްގަނޑުތެރެއަށް ލުމަށް ފަހު ނަގާ ތެލުލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
80%
މޮޔަވެއްޖެ
20%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް