raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ
ބަނބުކެޔޮ ކުޅި ބަތްޕެން
 
ދިވެހި ސަގާފަތާއި ގުޅޭ ކެއުން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ތައްޔާރުކޮށް އުޅޭ ބަތްޕެނެއް
 
ބަނބުކެޔޮ ކުޅި ބަތްޕެނަކީ ވަރަށް ތަފާތު މީރު ބަތްޕެނެއް
ނާޒުމީ ސައީދު
9,378
ކ. މާލެ |
6 ޖޫން 2018 | ބުދަ 16:43
ބަނބުކެޔޮ ކުޅި ބަތްޕެން - ނާޒްމީ ސައީދު
ރާއްޖެއެމްވީ
 1. އެއް ބަނބުކެޔޮ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
 2. ދެ ފިޔާ
 3. ވަޅޯ މަސް (އެއް އަރި)
 4. ދެ ހިކަނދިފަތް
 5. އެއް ރާނބާފަތް
 6. އެއް ސައިސަމުސާ އަސޭމިރުސް ( ނުމުގުރާ)
 7. އެއް ސައިސަމުސާ ރީނދޫ
 8. ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
 9. އެއް އަނބު
 10. އެއް ގިތެޔޮ މިރުސް
 11. ދެ ޖޯޑު ހަނޑޫ (ކައްކާފައި)

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ތެއްޔެއްގެ ތެރެއަށް ފެނާ ބަތާއި ކޮށާފައި ހުރި ބަނބުކެޔޮ އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށް ފަހު ރީނދޫ އަޅާ ކުޑަކޮށް ގަށާލާށެވެ. މަޑުގިނީގައި 5 ވަރަކަށް މިނިޓް ކެއްކުމަށް ފަހު ބާކީ ހުރި ހުރިހާ ބާވަތެއް އަޅާ ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލުމަށް ފަހު ލޮނު ހެޔޮވަރު ކޮށްލާށެވެ. ބަނބުކެޔޮ މަޑުވެ ޗަސްވުމުން ބަތާއެއްކޮށް އޮލަވާ ވަރަށް ޗަސްކޮށްލުމަށް ފަހު، އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް