ބުދަ 08 ޖުލައި 2020
08 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ރޯދަ ބަދިގެ

ބަނބުކެޔޮ ކުޅި ބަތްޕެން

 • ބަނބުކެޔޮ ކުޅި ބަތްޕެނަކީ ވަރަށް ތަފާތު މީރު ބަތްޕެނެއް
 • ދިވެހި ސަގާފަތާއި ގުޅޭ ކެއުން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ތައްޔާރުކޮށް އުޅޭ ބަތްޕެނެއް

ކ. މާލެ | 6 ޖޫން 2018 | ބުދަ 16:43 | 6,097

ބަނބުކެޔޮ ކުޅި ބަތްޕެން - ނާޒްމީ ސައީދު - ރާއްޖެއެމްވީ
 1. އެއް ބަނބުކެޔޮ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
 2. ދެ ފިޔާ
 3. ވަޅޯ މަސް (އެއް އަރި)
 4. ދެ ހިކަނދިފަތް
 5. އެއް ރާނބާފަތް
 6. އެއް ސައިސަމުސާ އަސޭމިރުސް ( ނުމުގުރާ)
 7. އެއް ސައިސަމުސާ ރީނދޫ
 8. ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
 9. އެއް އަނބު
 10. އެއް ގިތެޔޮ މިރުސް
 11. ދެ ޖޯޑު ހަނޑޫ (ކައްކާފައި)

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ތެއްޔެއްގެ ތެރެއަށް ފެނާ ބަތާއި ކޮށާފައި ހުރި ބަނބުކެޔޮ އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށް ފަހު ރީނދޫ އަޅާ ކުޑަކޮށް ގަށާލާށެވެ. މަޑުގިނީގައި 5 ވަރަކަށް މިނިޓް ކެއްކުމަށް ފަހު ބާކީ ހުރި ހުރިހާ ބާވަތެއް އަޅާ ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލުމަށް ފަހު ލޮނު ހެޔޮވަރު ކޮށްލާށެވެ. ބަނބުކެޔޮ މަޑުވެ ޗަސްވުމުން ބަތާއެއްކޮށް އޮލަވާ ވަރަށް ޗަސްކޮށްލުމަށް ފަހު، އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.