ބުދަ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020
03 އަތަ
1442 ސަފަރު 05
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
ރޯދަ ބަދިގެ

ހަނާކުރި ބީފް

 • މިއީ ދިވެހިންގެ ރަހަތަކާއި ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހަނާކުރި ބީފް

ކ. މާލެ | 6 ޖޫން 2018 | ބުދަ 16:32 | 2,932

ހަނާކުރި ބީފް - އާކައިވް - ރާއްޖެއެމްވީ
 1. 200ގ. ގެރިމަސް
 2. އެއް މިރުސް
 3. އެއް ސައިސަމުސާ އިނގުރު (ޗަސްކޮށްފައި)
 4. ދެ ލޮނުމެދު (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި)
 5. އެއް ބޮޑު ފިޔާ (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި)
 6. ރާނބާފަތް
 7. ހިކަނދިފަތް
 8. ދިރި
 9. ދަވިއްގަދު
 10. އެއް ސައިސަމުސާ ތެޅި މިރުސް
 11. އެއް ސައިސަމުސާ ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް
 12. އެއް ސައިސަމުސާ އަސޭމިރުސް
 13. ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
 14. އެއް ސައިސަމުސާ ހަވާދު
 15. ކޮރިއެންޑަރ ލީފް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ތެއްޔަކަށް ފިޔާ އާއި އިނގުރާއި ލޮނުމެދު އަޅާލުމަށް ފަހު ފިޔާ ވަޅޯކޮށްލާށެވެ. ރަނގަޅަށް ރަތްވުމުން ހަވާދާއި ބާކީ ހުރި ހުރިހާ ބާވަތެއް އެޅުމަށް ފަހު އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށް ފަހު ގެރި މަސްކޮޅު އަޅައި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ބީފްކޮޅު ހުންނަންވާނީ ކުދިކޮށް ކޮށާފައެވެ. ދެން މަތި ޖަހައިގެން މަޑުގިނީގައި ކައްކާލާށެވެ. ކައްކާ ނިމުމުން އޭގެ މައްޗަށް ކޮރިއެންޑަރ ލީފް އަޅާލާށެވެ.

ނޯޓް:

މިއީ ދިވެހިންގެ ރަހަތަކާއި، ދިވެހިންގެ ކެއުމާއި ގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ހަނާކުރި ބީފްއެވެ. ރޮއްޓާއި ޖަހައިގެންވެސް މި ބީފް މީރުވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.