އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ރޯދަ ބަދިގެ

ކީވް ޗިކަން

  • ކުކުޅު މަސް ފިހެގެން އެކި ވައްތަރުގެ ސެލެޑްވެސް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ

ކ. މާލެ | 5 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 16:26 | 5,556

ގްރިލްޑް ޗިކަން ބްރެސްޓް - ގޫގުލް - ގޫގުލް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  1. ޗިކަން ބްރެސްޓް (އެއް ފަޅި)
  2. އެއް ލޮނުމެދު (ޗަސްކޮށްފައި)
  3. އެއް ސައިސަމްސާ އޮއިސްޓަރ ސޯސް
  4. މާޖަރީން
  5. އެއް ސައިސަމުސާ އަސޭމިރުސް
  6. ލޮނު (ރަހަލާ ވަރަށް)

 

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް ކުކުޅުކޮޅު އެޅުމަށް ފަހު، މާޖިރީން، އޮއިސްޓަރ ސޯސް އަދި އަސޭމިރުސް މަސްކޮޅުގައި ހާކާލާށެވެ. ކުޅިކޮށް ކާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އަޅާށެވެ. ކުކުޅު ބޯ ނަމަ އަރިމަތިން ފަޅާލުމަށް ފަހު، އޭގެ ތެރެއަށް މާޖިރީން ކޮޅެއް އަޅާ މަސްތަކުގެ ތެރެއަށް ޕްރެސްކޮށްލާށެވެ. ރަހަލާވަރަށް ލޮނު ހެޔޮވަރުކުރުމަށް ފަހު، މަޖިރީންކޮޅެއް ތަވައިގެ ތެރެއަށް އަޅާލާށެވެ. މަޖިރިން ދިޔާވުމުން އޭގެ ތެރެއަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަސްކޮޅު އަޅާ ދެ ފުއް ރޯފިލާވަރަށް ފިހެލާށެވެ. މި މަސްކޮޅާ ބަތާ ބޮއިލްޑް ވެޖްޓަބަލް ކޮޅަކާއި އެކު މީރުވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.