raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ
ކީވް ޗިކަން
 
ކުކުޅު މަސް ފިހެގެން އެކި ވައްތަރުގެ ސެލެޑްވެސް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ
ނާޒުމީ ސައީދު
6,308
ކ. މާލެ |
5 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 16:26
ގްރިލްޑް ޗިކަން ބްރެސްޓް - ގޫގުލް
ގޫގުލް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  1. ޗިކަން ބްރެސްޓް (އެއް ފަޅި)
  2. އެއް ލޮނުމެދު (ޗަސްކޮށްފައި)
  3. އެއް ސައިސަމްސާ އޮއިސްޓަރ ސޯސް
  4. މާޖަރީން
  5. އެއް ސައިސަމުސާ އަސޭމިރުސް
  6. ލޮނު (ރަހަލާ ވަރަށް)

 

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް ކުކުޅުކޮޅު އެޅުމަށް ފަހު، މާޖިރީން، އޮއިސްޓަރ ސޯސް އަދި އަސޭމިރުސް މަސްކޮޅުގައި ހާކާލާށެވެ. ކުޅިކޮށް ކާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އަޅާށެވެ. ކުކުޅު ބޯ ނަމަ އަރިމަތިން ފަޅާލުމަށް ފަހު، އޭގެ ތެރެއަށް މާޖިރީން ކޮޅެއް އަޅާ މަސްތަކުގެ ތެރެއަށް ޕްރެސްކޮށްލާށެވެ. ރަހަލާވަރަށް ލޮނު ހެޔޮވަރުކުރުމަށް ފަހު، މަޖިރީންކޮޅެއް ތަވައިގެ ތެރެއަށް އަޅާލާށެވެ. މަޖިރިން ދިޔާވުމުން އޭގެ ތެރެއަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަސްކޮޅު އަޅާ ދެ ފުއް ރޯފިލާވަރަށް ފިހެލާށެވެ. މި މަސްކޮޅާ ބަތާ ބޮއިލްޑް ވެޖްޓަބަލް ކޮޅަކާއި އެކު މީރުވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް