ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ހަނާކުރި ބޯށި

ހަނާ ކުރި ބޯށި

 • ރޮށި ނުވަތަ ބަތާ އެކު މި ބޯށި މީރުވާނެ

ކ. މާލެ | 4 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 11:55 | 4,111

ބޯށި - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 1. އެއް ބޯށި
 2. ވަޅޯމަސް ކޮޅެއް
 3. ބައި ސަމްސާ އަސޭމިރުސް (މުގުރާފައި)
 4. ބައި ސަމްސާ ދިރި(މުގުރާފައި)
 5. ލޮނުމެދު (ކޮށާފައި)
 6. އެއް ބޮޑު ފިޔާ(ކޮށާފައި)
 7. ރޯމިރުސް
 8. ހިކިމިރުސް
 9. ހިކަނދި ފަތް
 10. ރާނބާފަތް
 11. ތެޔޮ، ލޮނު

 

ހައްދަވާނެ ގޮތް:

ތަށްޓަކަށް ފެންއެޅުމަށް ފަހު ފެނުގެ ތެރެއަށް ލޮނު ކޮޅެއް އަޅާށެވެ. އެ ފެނުގެ ތެރެއަށް ބޯށި ތުނިކޮށް ކޮށާލާށެވެ. ބޯށި ކޮށައި ނިމުމުން ފެނާއި ބޯށި ވަކިކޮށްލާށެވެ. ފިޔާ މީރު ކުރުމަށް ފިޔާ، ހިކަނދިފަތް، ރާނބާފަތް، ލޮނުމެދު އަޅައިގެން މީރު ކުރުމަށް ފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ވަކިކޮށްލި ބޯށި ކޮޅު އެޅުމަށް ފަހު ބާކީ ހުރި ވަޅޯމަސް، މިރުސް، އަސޭމިރުސް، ދިރި އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެވެ. އެ އަށް ފަހު ބޯށިން ނިކުންނަ ފެން ހިނދެންދެން މަޑު ގިނީގައި ކައްކަމުން ދާށެވެ. ކެކުމުން ލޮނު ހެޔޮވަރު ކޮށްލާށެވެ.

 

ބޯށި ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައި

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.