raajjemv logo
ހަނާކުރި ބޯށި
ހަނާ ކުރި ބޯށި
 
ރޮށި ނުވަތަ ބަތާ އެކު މި ބޯށި މީރުވާނެ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
5,879
ކ. މާލެ |
4 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 11:55
ބޯށި
މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 1. އެއް ބޯށި
 2. ވަޅޯމަސް ކޮޅެއް
 3. ބައި ސަމްސާ އަސޭމިރުސް (މުގުރާފައި)
 4. ބައި ސަމްސާ ދިރި(މުގުރާފައި)
 5. ލޮނުމެދު (ކޮށާފައި)
 6. އެއް ބޮޑު ފިޔާ(ކޮށާފައި)
 7. ރޯމިރުސް
 8. ހިކިމިރުސް
 9. ހިކަނދި ފަތް
 10. ރާނބާފަތް
 11. ތެޔޮ، ލޮނު

 

ހައްދަވާނެ ގޮތް:

ތަށްޓަކަށް ފެންއެޅުމަށް ފަހު ފެނުގެ ތެރެއަށް ލޮނު ކޮޅެއް އަޅާށެވެ. އެ ފެނުގެ ތެރެއަށް ބޯށި ތުނިކޮށް ކޮށާލާށެވެ. ބޯށި ކޮށައި ނިމުމުން ފެނާއި ބޯށި ވަކިކޮށްލާށެވެ. ފިޔާ މީރު ކުރުމަށް ފިޔާ، ހިކަނދިފަތް، ރާނބާފަތް، ލޮނުމެދު އަޅައިގެން މީރު ކުރުމަށް ފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ވަކިކޮށްލި ބޯށި ކޮޅު އެޅުމަށް ފަހު ބާކީ ހުރި ވަޅޯމަސް، މިރުސް، އަސޭމިރުސް، ދިރި އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެވެ. އެ އަށް ފަހު ބޯށިން ނިކުންނަ ފެން ހިނދެންދެން މަޑު ގިނީގައި ކައްކަމުން ދާށެވެ. ކެކުމުން ލޮނު ހެޔޮވަރު ކޮށްލާށެވެ.

 

ބޯށި ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައި
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް