ބުދަ 19 ޖޫން 2019
03 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 15
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ރާއްޖެ - ޑރ ޖަމީލް

ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތަށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ބޭނުން ކުރުން ކުށްވެރިކުރަން: ޑރ ޖަމީލް

  • ކުންފުނިތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ދަނީ ހިންގަމުން
  • ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ތުހްމަތުތައް ކުރެވޭއިރު، ތަހްގީގެއް ނުކުރޭ

އަހުމަދު މުހުސިނު
dhonbandaara

ކ. މާލެ 13 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 08:06 1,521

ރައީސް ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަމިއްލަ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ދައުލަތާއި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް ބޭނުންކުރުން ކުށްވެރިކުރައްވާކަމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފިއްތުންތަކާހުރެ އަމިއްލައަށް އަރުވާލެވިގެން އިންގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނެވި ޑރ ޖަމީލް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ "ދައުލަތާއި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލަ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގަވަން ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތައް ކުށްވެރިކުރައްވާ" ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެންނެވުމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންގ މޭޓްގެ ގޮތުގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ޑރ.ޖަމީލް މިމޭރުމުން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ނަމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ބާއްވާ ކެންޕޭން ހަރަކާތްތަކުގައި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ތަކެތި ބޭނުން ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އަދި އެހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖްބޫރު ކުރަމުންދާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވަނިކޮށެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ބާއްވާ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރި ނުވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެމުން ގެންދާއިރު އެފަދަ މުވައްޒަފުން އެޖަލްސާތަކަށް ދިޔަތޯ ޔަޤީން ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއްވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ސިޔާސީ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނެ ތަނެއް ނުލިބޭއިރު ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ޖަލްސާ ހޯލު ހުންނަ ދަރުބާރުގޭގެ މާލަންތައް ވަނީ ރައީސް ޔާމީން ފެކްޝަނަށް މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ދޫކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް