އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ އަގުތައް

ލެޓިއުސް ކިލޯއެއް 250ރ އަށް!

  • ފަތުގެ ބާވަތްތައް ލިބުން ދަތި
  • ރޯދަ މަހު ގިނަ ގެތަކުގައި ފަތުގެ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރޭ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 31 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 16:53 2,608

ލެޓިއުސް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ލެޓިއުސް ކިލޯގެ އަގު ބާޒާރުގައި 250 ރުފިޔާއަށް އުފުލިއްޖެއެވެ.

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި އެއްޗެހި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ ފަތުގެ ބާވަތްތައް ލިބުމަށް ދަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ކުއްޅަފިލާ ފަތް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބަދަ ދުވަހު ލެޓިއުސް ކިލޯއެއް ވިއްކަން ހުރީ 50ރ އަށް ކިލޯއެކެވެ.

މާރުކޭޓުގައި ކޮޕީ ފަތް ތަދު އެއްޗަކަށްވެފައިވާއިރު 3 ފަތް ވިއްކަން ހުރީ 30 ރުފިޔާ އަށެވެ.

އާންމު ގޮތެއްގައި ރޯދަ މަހު ގިނަ ގެތަކުގައި ފަތު ސަޓަނި ހެދުމަށާއި ކޮޕީ ފަތް މަސްހުނި ހެދުމަށް ކޮޕީ ފަތް ބޭނުންކުރެއެވެ.   

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މާރުކޭޓުގައި ވިއްކަން ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެހީގެ އަގު އުފުލިގެންދާނެ ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މާރުކޭޓުގައި އެންމެ މަދުން ވިކޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ރީދޫ ކަރަ އާއި ބީޓް ރޫޓެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު މާރުކޭޓުގައި ސްޓްރޯބެރީ ލިބެން ހުރިއިރު ނަމަވެސް މި އަހަރު އެއްވެސް ގޮތަކަށް ސްޓްރޯބެރީ ލިބޭކަށް ނެތެވެ. ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ސްޓްރޯބެރީ ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް