raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ
ބަނާނާ ޕޭންކޭކު
 
ރޯދަ ވިއްލަން އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ޑެޒަރޓް
ރިފްޤާ އަބްދުލް ވައްހާބް
4,932
ކ. މާލެ |
21 މެއި 2018 | ހޯމަ 14:13
ބަނާނާ ޕޭންކޭކު
ޓޭސްޓްމޭޑް

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  1. ދެ ވަށް ދޮންކެޔޮ
  2. 1/2 ޖޯޑު ފުއް
  3. 1/2 ޖޯޑު ހަކުރު
  4. އެއް ޖޯޑު ފުލް ކްރީމް މިލްކް
  5. 1/2 ސައި ސަމުސާ ލޮނު
  6. އެއް ސައި ސަމުސާ ބޭކިންގ ޕައުޑަރ 
  7. ދެ މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޕްލޭން ޔޯގަޓް
  8. ދެ ބިސް
  9. އެއް ސައި ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

ހައްދަވާނެ ގޮތް:

ފުރަތަމަ ދެ ވަށް ދޮންކެޔޮ، ހަކުރު، ބިސް، ޔޯގަޓް، އެސެންސް އަދި ފުލް ކްރީމް މިލްކު ކޮޅު މިކްސްޗަރަށް އެޅުމަށް ފަހު ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ދެން ބޯތައްޓަކަށް ފުށާއި ބޭކިންގ ޕައުޑަރ އަދި ލޮނު އަޅައި އެއްކުރުމަށް ފަހު މިކްސްޗަރުން ގިރާފައި ހުރި ބައި އަޅައި އެއްކޮށްލައްވާށެވެ. އެއަށްފަހު ތަތްނުލަވާ ތަވައެއްގައި ބަޓަރ ހޭކުމަށް ފަހު ޖޯޑެއްގެ 1/4 ބައި ހުންނަވަރުގެ އެތި އެތި ކޮޅުން އަޅައި ފިހާށެވެ. އަދި ފިހާ ނިމުމުން މައްޗަށް ޓޮޕިންގއެއް އަޅާށެވެ. ޓޮޕިންގގެ ގޮތުގައި ޗޮކްލެޓް ސިރަޕް ނުވަތަ މާމުއި ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް