ހޮނިހިރު 20 ޖުލައި 2019
06 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - ޝޯމީ ކުންފުނި

ސްމާޓްފޯން އުފައްދާ ޝޯމީ އިން ހިއްސާ ވިއްކަނީ

  • ޝޯމީގެ ފޯނުތަކަކީ ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާގައި މަގުބޫލު ފޯނުތަކެއް

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 5 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 09:29 1,684

ކުންފުނީގެ ލޯގޯ - ގޫގުލް

ސްމާރޓް ފޯނު އުފައްދާ ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ ޝޯމީ ހޮންގް ކޮންގްގެ ސްޓޮކް މާކެޓުގައި ލިސްޓު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ޝޯމީގެ ފޯނުތަކަކީ ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާގައި މަގުބޫލު ފޯނުތަކެކެވެ

. މިދިޔަ އަހަރު ޝޯމީ އިން ވަނީ ސްޕެއިނަށްވެސް މާކެޓް ފުޅާކޮށްފައެވެ. އަދި އެމެރިކާއަށް ޝޯމީ ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު 114.62 ބިލިއަން ޔުއާން ނުވަތަ 18 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރިވެފައިވާ ކަމަށް ޝޯމީ އިން ބުނެއެވެ. އަދި އެއީ 2016 ވަނަ އަހަރަށްވުރެ 68 އިންސައްތަ އިތުރުވުމެކެވެ.

ހިއްސާ ވިއްކައިގެން ޝޯމީ އިން ހޯދަން ބޭނުންވަނީ ކިހާވަރެއް ކަމެއް ހާމަކޮށްފައިނުވާއިރު ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ހިއްސާ ވިއްކައިގެން ގާތްގަނޑަކަށް 10 ބިލިއަން ޑޮލަރު ޝޯމީ އިން ހޯދާނެ ކަމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް