އަންގާރަ 25 ޖޫން 2019
09 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 21
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - މައުމޫން

ހޮންކޮންގގެ ކުރީގެ ލީޑަރުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ އުފުލައިފި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 12:07 3,596

ހޮންކޮންގގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވްގެ މަގާމު ސަންގ ފުރުއްވާފައިވަނީ 2005 ން ފެށިގެން 2012އަށް.-- - އާކައިވް

ހޮންކޮންގގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ޑޮނަލްޑް ސަންގްގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ދައުވާކޮށްފިއެވެ.

 

ސަންގް ގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ތިން ދައުވާއަށްވެސް އޭނާވަނީ އިންކާރުކުރައްވާފައެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާގެ ލަގްޒަރީ ފްލެޓެއްގެ ކަންކަމުގައި ރިޝްވަތު ދިނުމާ،މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ނުކުރުމުގެ މައްސަލައިގައެވެ.

 

އޭނާއަކީ ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައި ހުންނަވަނިކޮށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ އުފުލުނު ހޮންކޮންގގެ އެންމެ އިސް އޮފިޝަލެވެ. އިހުތިރާމް ލިބިވަޑައިގެން ސާފު ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި  މާގާމު ފުރުއްވާފައިވާ ސަންގް ގެ މައްޗަށް  ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަން ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްއިރު ސިޓީގެ ރައްޔިތުންވަނީ ކަންބޮޑުވެފައެވެ.

 

ހޮންކޮންގގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވްގެ މަގާމު ސަންގ ފުރުއްވާފައިވަނީ 2005 ން ފެށިގެން 2012 އަށެވެ.
 

އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލިފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރާއި 2012 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު އޭނާ މަގާމުން ވަކިވެ ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް