ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - ބީއެމްއެލް

މިދިޔަ އަހަރު ބީއެމްއެލްއަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް!

  • ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައި
  • މިއީ ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 4 ޕަސަންޓް އިތުރުވުމެއް
  • ހިއްސާދާރުންނަށް ހިއްސާއަކަށް 22ރ. ބަހަން ވަނީ ނިންމައިފައި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 12 އޭޕުރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި 14:38 4,034

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް - ބީއެމްއެލް

ނިމިގެންދިޔަ އަހަރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 1.416 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އެ ބޭންކުން މިއަދު އާންމުކުރި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މާލީ ބަޔާނާއި އަހަރީ ރިޕޯޓް ދައްކާ ގޮތުން ޓެކްސް އަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ލިބުނު ސާފު ފައިދާއެއް ބިލިއަނަށް އަރާފައިވާއިރު މިއީ ޖުމްލަކޮށް ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 4 ޕަސަންޓް އިތުރު އަދަދެކެވެ. އަދި އެއް މިންގަނޑަކުން ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 20 ޕަސަންޓްގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ މާލީ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 2.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނެވެ. މިއީ އޭގެ ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ އަށް ޕަސެންޓް އިތުރު އަދަދެކެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކަސްޓަމަރުން ޑިޕޮސިޓްކުރި ފައިސާގެ އަދަދު ވެސް 15 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 15 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޑިޕޮސިޓް ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް 2017 ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާ ރެކޯޑު މިންވަރަކަށް އިތުރުވެފައި ވާއިރު، އެ ބޭންކުގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ހިއްސާއަކަށް 22ރ. ބަހަން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ. ގައުމީ ބޭންކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުން، މިއީ ކުންފުނީގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ބަހާ ފަހަރެވެ.

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބޭންކުން މިދިޔަ އަހަރު މާލީ ގޮތުން ރެކޯޑް ނަތީޖާއެއް ހޯދާފައިވާއިރު އެ ބޭންކުން މުޖުތަމައަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ވަނީ ދެގުނަ އިތުރުކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި ތަފާތު ކަންކަމުގައި 300 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް