އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - މައުމޫން

ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށަށް ލެއްގި ހިލަތައް އަދިވެސް ނަގާ ނުނިމޭ: އީޕީއޭ

ސަހުބާން ފަހުމީ
sahubaan

ކ. މާލެ 19 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 15:51 1,843

ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށަށް ހިލަ ލައްގާފައި - އަޒުމޫން އަހުމަދު

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހު ފުވައްމުލަކު ފަރަށް އެރި ވިއެޓްނާމްގެ ބޯޓު ފުންކުރަން އެ ރަށު ފަރުމައްޗަށް އުކާލުމުން ގޮނޑުދޮށަށް ލެއްގި ހިލަތައް އަދި ނަގާ ނުނިމޭ ކަމަށް އެންވާރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އީޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނަރަލް އިބްރާހީމް ނައީމް ވިދާޅުވީ ފުވައްމުލަކު ފަރު މައްޗަށް ލައްގާފައިވާ ހިލަ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަވާލު ކޮށްފައި ވަނީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކުންފުނިން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ނައީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ނައީމް ވިދާޅުވީ ހިލަތައް ނަގާ ނިމޭނެ މުއްދަތެއް ސީދާ ދަންނަވަން ނެނގޭ ކަމަށާއި ނަަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަމަށް ނައީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ހިލަތައް ނަގަން ހަވާލުލޮށްފައި ވަނީ ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަހި ބިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނީ އެ ރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް އިތުރު ގެއްލުމެއް ނުވާނެ ގޮތަށް ބަލައިގެންނެވެ.

 

ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސްރީ ލަންކާގެ ސިއެރާ ކުންފުނީގެ އޯޑަރަށް ގެނައި މުދާ ހިފައިގެން ދިޔަ "އެމްވީއެންޖީއޯސީ ސަން" ފަރަށް އެރުމުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު 633.7 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

 

ނަމަވެސް ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތުން އެންގީ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ 1.8 މިލިއަން ޑޮލަރު (27.7 މިލިއަން ރުފިޔާ) ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސަމާހު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް