raajjemv logo
ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދުން
ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދިކަމަށް މާސެލޯ އެއްބަސްވެއްޖެ
 
މާސެލޯ ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 490،000 ޔޫރޯގެ އަދަދަކުން ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހަދާފައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
5,579
ކ. މާލެ |
29 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 06:13
ރެއާލްގެ ޑިފެންޑަރު މާސެލޯ - އޭނާ ވަނީ ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދިކަމަށް އެއްބަސްވެފައި
އޭއެފްޕީ

ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދިކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ޑިފެންޑަރު މާސެލޯ އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ.

ސްޕެއިންގެ ޝަރުއީ ކޯޓެއްގެ އޮފިޝަލަކާއި ހަވާލާދީ އެ ގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ ނޫސްކަމަށްވާ 'މާސާ' އިން ބުނެފައިވަނީ ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދިކަމަށް މާސެލޯ ކޯޓުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސްޕެއިންގެ ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާއިން ވަނީ، މާސެލޯގެ މައްޗަށް ގާތްގަނޑަކަށް 490،000 (ހަތަރު ލައްކަ ނުވަދިހަ ހާސް) ޔޫރޯގެ އަދަދަކުން ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހަދާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފަ އެވެ.

އެގޮތުން ސްޕެއިންގެ ޓެކްސް އިދާރާ އަށް މަކަރު ހެދުމަށް، 2013 ވަނަ އަހަރު މާސެލޯގެ އިމޭޖް ރައިޓާއި އާމްދަނީ ބެލެހެއްޓުމަށް އެހެން ގައުމެއްގެ ކުންފުންޏެއްގެ ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސްޕެއިންގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ. އެގޮތުން 2006 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އުރުގުއޭ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ ކުންފުނިތައް ބޭނުން ކޮށްގެން އޭނާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ސްޕެއިންގެ ޕޮރެސެކިއުޓަރުން ބުނެއެވެ.

ސްޕެއިންގެ އިދާރާތަކުން ބުނީ، 2007 ވަނަ އަހަރު ރެއާލް މެޑްރިޑާ ގުޅުނު މާސެލޯ، ސްޕެއިންގެ ޓެކްސްގެ އޮނިގަނޑު ބޭނުން ކޮށްގެން ނާޖާއިޒު މާލީ ފައިދާ ހޯދާފައިވާ ކަމަށެވެ. މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގައި މާސެލޯ ވަނީ މިކަމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާވަނީ މި އަދަދަށް ސްޕެއިންގެ އިދާރާތަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ނިންމާފައެވެ. މާސެލޯ ފައިސާ ދައްކަން އެއްބަސްވުމާއި ވިދިގެން އޭނާ ޖަލުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަން ނުޖެހޭނެއެވެ.

މާސެލޯއަކީ ސްޕެއިންގައި ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހެދި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާއެއް ނޫނެވެ. މީގެ ކުރިން ސްޕެއިންގައި ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހެދި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅޭ އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނެލް މެސީ، އަދި ޑިފެންޑަރ ހާވިއޭ މަޝަރާނޯގެ އިތުރުން ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅުނު ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ނޭމާ އަދި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅޭ ޕޯޗުގަލްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހިމެނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ރައީސް ސަންދްރޯ ރޮސެލް އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯގެ މައްޗަށް ވެސް ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހެދި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަޒުމޫން އަހުމަދު
33%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
33%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
33%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް