raajjemv logo
ނޭމާ ޓެކްސްއަށް މަކަަރު ހެދުން
ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހެދިކަމުގެ ކުށް ނޭމާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެ
 
މި މައްސަލައިގައި ނޭމާގެ މައިންބަފައިންގެ އިތުރުން އޭނާގެ އާމްދަނީ އޮޅުވާލުމަށް ބޭނުންކުރި ކުންފުނިތަށް ވެސް ވަނީ ޖޫރިމަނާ ކޮށްފަ
 
ނޭމާ ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ އާއިލާ ހިއްސާވާ ތިން ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް އާމްދަނީ އޮޅުވާލަން މަސައްކަތްކުރި ކަމުގެ ކުށުގައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
3,240
ކ. މާލެ |
21 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 18:44
ނޭމާ: ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހެދިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، އޭނާ ވަނީ ނުވަ ލައްކަ ޕައުންޑުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައި
ގޫގުލް

ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހެދިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ނޭމާ ޖޫރިމަނާ ކޮށްފިއެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ސަރަހައްދީ ކޯޓަކުން ވަނީ އާމްދަނީ އޮޅުވާލުމަށް، ނޭމާގެ އާއިލާ އިން ހިއްސާވާ ތިން ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް އިމޭޖް ރައިޓްސް ވިއްކާފައިވާކަން ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމައި، އޭނާ ނުވަ ލައްކަ ޕައުންޑުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރު ނޭމާގެ މައްޗަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ތުހުމަތު ކުރެވުނީ 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2013 ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހެދި ކަމުގެ ކުށުގައެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ އާމްދަނީ އިން އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭ 27.5 އިންސައްތައިގެ ބަދަލުގައި، އޭނާގެ އާއިލާ ހިއްސާވާ އިމޭޖް ރައިޓްސް ކުންފުނިތައް އާމްދަނީ ބަދަލުކޮށް، ކޯޕަރޭޓް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ކުޑަ އަދަދެއް ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ. ބްރެޒިލްގައި ކޯޕަރޭޓް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހެނީ އާމްދަނީގެ 15 އިންސައްތަ އާއި 25 އިންސައްތައާ ދެމެދުގެ އަދަދެކެވެ. މިކުށުގެ ތުހުމަތު ނޭމާގެ މައްޗަށް ކުރެވުމާއި ގުޅިގެން ބްރެޒިލްގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރި 46 މިލިއަން ޕައުންޑު ހިފަހައްޓާފައެވެ.

ނޭމާގެ މައްޗަށް މި ހުކުމް އިއްވި ފަނޑިޔާރު ކާލޯސް މޫޓާ ބުނެފައިވަނީ ގާނޫނާޚިލާފަށް ކަންކަން ކުރުމަށް ނޭމާ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާގެ މި އަމަލަކީ ބްރެޒިލްގެ މަޝްހޫރު މީހެއްގެ ފަރާތުން ފެނިގެން ނުވާނެ ފަދަ އަމަލުތަކެއް ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ނޭމާގެ މައިންބަފައިން އިތުރުން އޭނާގެ އާމްދަނީ އޮޅުވާލުމަށް ބޭނުންކުރި އާއިލީ ކުންފުނިތައްވެސް ވަނީ ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައެވެ.

ދާދި ފަހުން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ޑިފެންޑަރ މާސެލޯގެ މައްޗަށް ވެސް ވަނީ ވަނީ ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދިކަމުގެ ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ.

ސްޕެއިންގެ ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ، މާސެލޯގެ މައްޗަށް ގާތްގަނޑަކަށް 490،000 (ހަތަރު ލައްކަ ނުވަދިހަ ހާސް) ޔޫރޯގެ އަދަދަކުން ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހަދާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ސްޕެއިންގެ ޓެކްސް އިދާރާ އަށް މަކަރު ހެދުމަށް، 2013 ވަނަ އަހަރު މާސެލޯގެ އިމޭޖް ރައިޓާއި އާމްދަނީ ބެލެހެއްޓުމަން އެހެން ގައުމެއްގެ ކުންފުންޏެއްގެ ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސްޕެއިންގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ.

މި ތުހުމަތުތަކަށް 29 އަހަރުގެ މާސެލޯ އަދި ވަކި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މުޙައްމަދު ޒާހިރު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް