raajjemv logo
މާކް ޒަކަބާރގް
ފޭސްބުކްގެ ސީއީއޯގެ ޒަކަބާރގަށް ދެ ވަނަ ދަރިޔަކު ލިބެއްޖެ
 
މާރކް ޒަކަބާރގް ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު
ސިމާހާ ނަސީމް
1,655
29 އޯގަސްޓް 2017 | އަންގާރަ 12:00
ކ. މާލެ
ފޭސްބުކްގެ ސީއީއޯގެ އޭނާގެ އާއިލާ އާއި އެކު
ގޫގުލް

ފޭސްބުކްގެ ސީއީއޯ މާކް ޒަކަބާރގް ގެ އަންހެންނުން ޕްރިސިލާ ޗަން އަންހެން ކުއްޖަކު ވިހައިފިއެވެ.

މި ދެ މަފިރިންނަށް ކުރިން ވެސް ލިބިފައިވަނީ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. މި އަންހެން ކުއްޖާއަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ "އޮގަސްޓް" އެވެ. 

މާކް ވަނީ އޭނާގެ އަންހެނުން ދެވަނަ ދަރި ވިހާފައިވާކަން ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއް މެދުވެރިކޮށް އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. މި ޕޯސްޓުގައި މާކް ވަނީ އޭނަގެ ދެ އަންހެން ކުދިންނާއި އަންހެނުނާއި އެކު ނަގާފައި އިން ފޮޓޯއެއް ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ.

މި ޕޯސްޓުގައި ދެމަފިރިން ވަނީ ކުއްޖާއަށް ނިސްބަތްކޮށް ސިޓީއެއް ލިޔެފައެވެ. މި ސިޓީގައި އެ ދެމަފިރިން ބުނެފައިވަނީ އެކުއްޖާ ލިބުމުން ދެމަފިރިން ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށާއި މި ދުނިޔޭގައި އުފާވެރި އަދި ބާއްޖަވެރި މުސްތަޤުބަލެއް ދެ ވަނަ ދަރިފުޅަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

"ދަރިފުޅާ ޅައުމުރުފުރައަކީ ޖާދޫއިން ފުރިގެންވާ ދުވަސްވަރެއް. ދިރިއުޅުމުގައި "ކުޑަ ކުއްޖެއް"ގެ ގޮތުގައި އުޅުލެން ލިބޭނީ އެންމެ ފަހަރަކު. ދިރިއުޅުމުގައި މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައި ވިސްނާ ފިކުރު ބޮޑުކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. އެކަމަށް މިތިބީނުން މަންމައާ ބައްޕަ. ދަރިފުޅަށްޓަކައި    މަންމައާ ބައްޕައަށް ކުރެވުނު ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން މިދުނިޔެއަކީ އުފަލުން ފުރިގެންވާ ރަގަޅު ތަނަކަށް ހެދުމަށް" އެ ދެމަފިރިން ސިޓީގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ދެމަފިރިންނަށް ފުރަތަމަ އަންހެން ދަރި ލިބިފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުއެވެ. މި ކުއްޖާއަށް ކިޔާ ނަމަކީ "މެކްސިމާ ޗަން ޒަކަބާރގް" އެވެ.

  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް