raajjemv logo
"ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ"
"ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ" ގައި ގިނަ ތަރިން ފެންނާނެ: އާމިރުޚާން
 
މި ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ އަދަވައިތު ޗަންދަން
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
2,115
21 އޯގަސްޓް 2017 | ހޯމަ 13:19
ކ. މާލެ
އާމިރު ޚާން
ގޫގުލް

ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާގައި ބޮލީވުޑްގެ އެތަކެއް ފަންނާނުންނެއް ފެނިގެންދާނެކަމަށާއި އެ ފަންނާނުންގެ ނަންތައް ފަހުން އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އާމިރުޚާން ބުނެފިއެވެ.

އާމިރު ބުނީ "ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ" ގެ ތަރިން އިއުލާން ނުކުރާނީ ސިއްރެއްގެ ގޮތުގައި ބާއްވަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށެވެ. އެ ތަރިންތައް އެނގޭނީ ފިލްމު ބެލުމުންކަމަށް އާމިރު ބުންޏެވެ.

"ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ" އަކީ އާމިރު ގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް އިން ހަދާ ފިލްމެކެވެ.

މި ފިލްމުގައި މޮޅު ލަވަކިޔުންތެރިއަކަށް ވުމަށްޓަކައި ވާން އުޅޭ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ހަޔާތް ދައްކުވައިދޭނެއެވެ.

މިފިލްމުގައި ލަވަކިޔުންތެރިޔަކަށް ވުމަށް އުޅޭ އަންހެންކުއްޖާ އަކީ އާމިރުގެ ފިލްމު"ޑަންގަލް" އިން އޭނާގެ ދަރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކުރި ޒާއިރާ ވަސީމްއެވެ.

މި ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ އަދަވައިތު ޗަންދަން އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް