އާދީއްތަ 31 މެއި 2020
12 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 08
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ކެންޔާ

ކެންޔާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އެ ޤައުމުގެ މިހާރުގެ ރައީސް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

  • ރިޔާސީ އިންތިޙާބު ބާއްވާފައިވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު

ކ. މާލެ | 12 އޯގަސްޓް 2017 | ހޮނިހިރު 03:50 | 2,026

ކެންޔާގެ ރައީސް - ގޫގުލް

ކެންޔާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އެ ޤައުމުގެ މިހާރުގެ ރައީސް އުހުރޫ ކެންޔައްތާ ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ނެޝަނަލް އިލެކްޓުރޯރަލް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ރައީސް އުހުރޫ ކެންޔައްތާ މި އިންތިޙާބު ކާމިޔާބު ކުރއްވާފައި ވަނީ 54.3 ޕަސަންޓުގެ ވޯޓުންނެވެ. މި އިންތިޙާބުގައި އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ވާދަ ކުރެއްވީ ޒަމާންވީ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރައިލާ އޮޑިންގާއެވެ. އޭނާއަށް ލިބިފައި ވަނީ 44.7 ޕަސަންޓުގެ ވޯޓެކެވެ.

ރައީސް އުހުރޫ ކެންޔައްތާ ވިދާޅުވީ މި ރިޔާސީ އިންތިޙާބަކީ މިނިވަން އަދި އިންސާފުވެރި އިންތިޙާބެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުންވަނީ މި އިންތިޙާބުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ކުރިން މި އިންތިޙާބުގެ ނަތީޖާތައް ބަލައި ނުގަންނާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން އިންތިޙާބު ބާއްވަނީ ހަމައެކަނި ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ގޮތުން ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޙާބު ބާއްވާފައިވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ކެންޔާގައި ވޯޓް ނަގާފައި ވަނީ އީ ވޯޓިން ސިސްޓަމް  ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

ދާދި ފަހުންވަނީ ކެންޔާގެ އީ ވޯޓިންގްއާބެހޭ ވެރިޔާ ކްރިސް ސަންޑޯ ވަނީ މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނިފައެވެ.

  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.