ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2024 | ހޯމަ 12:14
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ 2024
ސްވިޒަލެންޑު ކައިރިން ޖަރުމަނު ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ
ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ޖަރުމަނުން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވީ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގައި.

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި، ސްވިޒަލެންޑު ކައިރިން ޖަރުމަނު ފަހު ވަގުތު ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

ގްރޫޕް އޭ ގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ މި ދެ ޓީމު ބައްދަލު ކުރިއިރު، ޖަރުމަނުން ވަނީ ކުޅުނު ދެ މެޗު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށް، ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފަ އެވެ. ސްވިޒަލެންޑަށް ވެސް މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 އިން ޖާގަ ލިބޭނެކަން އޮތީ ގާތްގަނޑަކަށް ކަށަވަރުވެފަ އެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފޭވަރިޓުންގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކެމުން އަންނަ، މުބާރާތް ބާއްވާ ޤައުމު ޖަރުމަނާއި ސްވިޒަލެންޑް ބައްދަލު ކުރި މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ސްވިޒަލެންޑުންނެވެ. އެ ޓީމުން ވަނީ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. މެޗުގެ 28 ވަނަ މިނެޓުގައި ސްވިޒަލެންޑަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޑޭން އެންޑޯއި އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ސްވިޒަލެންޑުގެ ރެމޯ ފްރެއުލާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ.

ޖަރުމަނުން ވަނީ މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ވަރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ޖަރުމަނުން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވީ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގަ އެވެ. ސްވިޒަލެންޑް ކައިރިން ޖަރުމަނު ސަލާމަތްކޮޮށްދިނީ ނިކްލަސް ފުލްކްރޫގް އެވެ. އެއީ ޑޭވިޑް ރައުމް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ.

ނަތީޖާ އާއެކު ޖަރުމަނުން ވަނީ ގްރޫޕް އޭގެ އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 އަށް ދަތުރު ކޮށްފަ އެވެ. ސްވިޒަލެންޑުން ވަނީ މި ގްރޫޕްގެ ދެ ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 އިން ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް