ކ. މާލެ
|
21 ޖޫން 2024 | ހުކުރު 19:31
އުރީދޫއިން އީދު ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން
އުރީދޫއިން އީދު ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން
އުރީދޫ
އުރީދޫ އީދު އުފާ
އުރީދޫ އިން ރަށްތަކާއި ގުޅިގެން ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި އީދު ފާހަގަކޮށްފި
މިއީ އީދުގެ އުފަލުގައި ގިނަ ބަޔަކަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތައް ރޭވުމުގެ އަމާޒުގައި ކުރެވުނު ކަންކަން

އަޟްހާ އީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކާއި ގުޅިގެން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މިއީ އީދުގެ އުފަލުގައި ގިނަ ބަޔަކަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތައް ރޭވުމުގެ އަމާޒުގައި ކުރެވުނު ކަންކަމެވެ.

އުރީދޫ ޓީމުން ވަނީ އީދު ދުވަހު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ހަދިޔާ ބަހާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އުރީދޫ އާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް ގުޅިގެން މާލޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މާލި، ލަނގިރި، ބޮޑުބެރު، ސްޓޭޖް ޝޯ، ބޮޑުމަސް އަދި އާޓިސްޓުންގެ ޕެއިންޓިން ޝޯކޭސް ހިމެނެއެވެ.

ނ. ލަންދޫ އީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ވަނީ އެރަށުގައި ކުލަގަދަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ހަރަކާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުން ފެށިގެން ލަނގިރި އާއި މާލި ފަދަ ތަފާތު ސަގާފީ ހަރަކާތްތަކަކީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އީދުގެ އުފަލުގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަންކަމެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންގެ އިވެންޓަށް ހާއްސަ ބަބްލް ޝޯއަކާއި ފަން ގޭމްތަކެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވާއިރު، ސަގާފީ ޑާންސްތަކާއި އީދުގެ އާދަޔާ ހިލާފު ހަރަކާތްތައް ބ. ކެންދޫގައި ވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ޅ. ނައިފަރުގައި އީދަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ފެނިގެން ދިޔައިރު، މާލި ޕެރޭޑުން ފެށިގެން ބޮޑުބެރާއެކު ސްޓޭޖް ޝޯއާ ހަމައަށް ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އުފާވެރިކަން ލިބުނެވެ. އަދި ރިލޭ ރޭހާއި ބަށި ފަދަ ހަރަކާތްތައް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރިޔަމް އުހާމަތު
- ކޮމެންޓް