ކ. މާލެ
|
19 ޖޫން 2024 | ބުދަ 14:24
އިޒްރޭލްގެ ހަމަލާތަކުގައި ޒަހަމްވި ގައްޒާގެ ކުޑަކުދިންތަކަކަށް އަލް-އަގްސާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެނީ
އިޒްރޭލްގެ ހަމަލާތަކުގައި ޒަހަމްވި ގައްޒާގެ ކުޑަކުދިންތަކަކަށް އަލް-އަގްސާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެނީ
އޭޕީ
ފަލަސްތީން އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ
ގާޒާގެ "ރައްކައުތެރި" ސަރަހައްދަކަށް ބޮން އަޅާ ފަލަސްތީނުގެ 7 މީހުން މަރާލައިފި
ފޭލިގެ ތަކުގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ އަލް-މަވާސީ ސަރަހައްދަށް ބޮން އެޅުމުގެ ސަބަބުން އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ޒަޚަމްވެފަ.
ގާޒާގެ އޮފިޝަލުން ބުނާ ގޮތުގައި މަދުވެގެން ފަލަސްތީނުގެ 310 ސިއްހީ އޮފިޝަލުން އިޒްރޭލުން ވަނީ ބަންދުކޮށް އެމީހުންނަށް އަނިޔާ ކޮށްފަ.
ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހަލާކުވެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތި ވަމުން ދޭ.

އިޒްރޭލުން ގާޒާ ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ "ރައްކައުތެރި ސަރަހައްދު" އަކަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޮން އެޅުމުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގެ 7 މީހުން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އަލް ޖަޒީރާ އިން ބުނެފިއެވެ.

ފޭލިގެ ތަކުގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ އަލް-މަވާސީ ސަރަހައްދަށް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޮން އެޅުމުގެ ސަބަބުން އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަރަހައްދުގައި ރޯވި ކަމަށް ވެސް އަލްޖަޒީރާ އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އިޒްރޭލުގެ އަނިޔާވެރި ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ބަޔަކު މަރުވެ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމް ވަމުން ދާއިރު ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހަލާކުވެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތި ވަމުން ދާއިރު އެތައް ސަތޭކާ ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިން އިޒްރޭލު ސިފައިން ވަނީ ރަހީނު ކޮށްފައެވެ.

ގާޒާގެ އޮފިޝަލުން ބުނާ ގޮތުގައި މަދުވެގެން ފަލަސްތީނުގެ 310 ސިއްހީ އޮފިޝަލުން އިޒްރޭލުން ވަނީ ބަންދުކޮށް އެމީހުންނަށް އަނިޔާ ކޮށްފައެވެ.

ގާޒާގެ އޮފިޝަލުން ގޮވާލާފައިވަނީ އިޒްރޭލުން މިހާރުން މިހާރަށް އެމީހުން ރަހީނު ކޮށްފައި ތިބި ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ދޫކޮށްލުމަށެވެ. އަދި އެމީހުންނަށް ވީ ގޮތް ބެލުމުގެ ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައަށް ގާޒާގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ގޮވާލާފަ އެވެ.

އަނެއް ކޮޅުން، އދ އިން ބުނާ ގޮތުގައި، ދެކުނު ގާޒާ އަށް އެހީ ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފާއިތުވި ދެތިން ހަފްތާގައި ދަށް ވަމުން ގޮސް، ދެކުނު ގާޒާގައި ދިރިއުޅޭ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ވަނީ ބަނޑަށް ޖެހިފައެވެ. އެއާ އެކު ހާސް ކަމާ ނުތަނަވަސްކަން ގާޒާގެ ދެކުނު ސަރަހައްދަށް އާއްމުވެފައިވާ ކަމަށްވެސް އދ އިން ބުނެއެވެ.

ގާޒާގެ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް ދާއިރު، އިޒްރޭލުން މިހާރު އަންނަނީ ލުބުނާނަށް އިތުރު ހަމަލާތައް ދޭން ތައްޔާރު ވަމުން ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ހާމަ ކޮށްފައެވެ.

ހުސްވި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 37،372 މީހުން ފަލަސްތީނުން މަރުވެފައިވެއެވެ. އަދި 85،452 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވެއެވެ. ހަމާސް އިން މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިޒްރޭލަށް ދިން ހަމަލާ ތަކުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދަކީ 1،139 އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް