ކ. މާލެ
|
17 ޖޫން 2024 | ހޯމަ 16:20
އެކްސިޑެންޓް ހިނގި ސަރަހައްދު ގައި އެމްބިއުލާންސް ތަކާއި ޑިޒާސްޓަރ ޓީމުތަކުން މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަގުތުން ވަނީ ފަށާފަ
އެކްސިޑެންޓް ހިނގި ސަރަހައްދު ގައި އެމްބިއުލާންސް ތަކާއި ޑިޒާސްޓަރ ޓީމުތަކުން މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަގުތުން ވަނީ ފަށާފަ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިންޑިއާ ރޭލް އެކްސިޑެންޓް
ދުއްވަމުން އައި ރޭލެއް ހުއްޓާފައި އޮތް ރޭލެއްގައި ޖެހި އިންޑިއާގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ
މި އެކްސިޑެންޓުގައި 15 މީހުން މަރުވެ 60ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވި
ދެ އުޅަނދު ޖެހުނުލެއް ބާރު ކަމުން މަންޒަރުތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އެތަނުން އެއް ރޭލުގެ ބައެއް އޮތީ ވައިގެ ތެރޭގައި ކޮޅަށް ޖެހިފަ

ދުއްވަމުން އައި ރޭލެއް ހުއްޓާފައި އޮތް ރޭލެއްގައި ޖެހި އިންޑިއާގެ ވެސްޓް ބެންގޯލުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު ހިނގި މި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި 15 މީހުން މަރުވެ 60ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވި ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ދެ އުޅަނދު ޖެހުނުލެއް ބާރު ކަމުން މަންޒަރުތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އެތަނުން އެއް ރޭލުގެ ބައެއް އޮތީ ވައިގެ ތެރޭގައި ކޮޅަށް ޖެހިފައެވެ.

އެކްސިޑެންޓް ހިނގަން ދިމާވި ސަބަބު ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ހާމަ ކޮށްފައިވާއިރު، އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ "ހިއުމަން އެރަރ" ގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބެލޭ ކަމަށްވެސް އޮފިޝަލުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެކްސިޑެންޓް ހިނގި ސަރަހައްދު ގައި އެމްބިއުލާންސް ތަކާއި ޑިޒާސްޓަރ ޓީމުތަކުން މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަގުތުން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެކްސިޑެންޓް ހިނގުމުން ވެސްޓް ބެންގޯލް ގެ ޗީފް މިނިސްޓަރ މަމްތާ ބެނަރޖީ ވަނީ ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތުގައި ކަން ހިންގާ އުސޫލުން މިކަމުގައި އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅު ތައް އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ދުއްވާފައި އައި ރޭލުގެ ޑްރައިވަރާ އެސިސްޓެންޓް ޑްރައިވަރ ހިމެނެއެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވަނީ މި ހާދިސާ އާ މެދު ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށް "އެކްސް" ގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ކަމާބެހޭ އޮފިޝަލުންނާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ މި ހާދިސާގައި މަރުވި ކޮންމެ މީހެއްގެ އާއިލާ އަށް 200،000 ރުފީސް އަދި އަނިޔާވި ކޮންމެ މީހަކަށް 50،000 ރުޕީސް އެހީގެ ގޮތުގައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހުސްވި އަހަރު އިންޑިއާގެ އޮޑިޝާގައި 3 ރޭލު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 290 މީހުން މަރުވެ 1000ށް ވުރެ މީހުން ޒަޚަމްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް