ކ. މާލެ
|
16 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 18:25
ކްރައިމް ސީނެއް ކަން އަންގައިދޭ ޓޭޕް ދަމާފައި
ކްރައިމް ސީނެއް ކަން އަންގައިދޭ ޓޭޕް ދަމާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހިންގި މާރާމާރީތައް
މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު މާރާމާރީއެއް، ސީނުން ފިލީ ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ކާރުން ޖެއްސުމަށް ފަހު
މި މާރާމާރީތަކަކީ އެއް މާރާމާރީ އާއި އަނެއް މާރާމާރީ އާއި ގުޅުމެއް ހުރި މާރާމާރީތައް ތޯ ސާފުކުރުމަށް ފުލުހުންނާއި ގުޅުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ނުވާތީ އެ މައުލޫމާތު ވަނީ އަދި ސާފުވާ ގޮތް ނުވެފަ
ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަތައް އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުން
ފުލުހުން ބުނީ ހުޅުމާލޭގެ ފިލިގަސް މަގުގައި މާރާމާރީ އެއް ހިންގިކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައި ވަނީ 04:07ގައި ކަމަށް

ހުޅުމާލޭގެ ފިލިގަސް މަގުގައި މާރާމާރީ އެއް ހިންގުމަށް ފަހު، ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުން ފިލި މައްސަލަ އެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހުޅުމާލޭގެ ފިލިގަސް މަގުގައި މާރާމާރީ އެއް ހިންގިކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައި ވަނީ 04:07ގައި ކަމަށެވެ.

އެ ހާދިސާ އާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ހިއްސާ ކުރަމުން، އެ އިދާރާ އިން ބުނެފައި ވަނީ އެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދަށް ފުލުހުން ދިއުމުން، އެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ފިލަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވެނީ ދެ މީހުންނަށް ކަމަށާއި އެ ދެ މީހުން ކާރުގައި ފިލަން މަސައްކަތް ކުރުމުން ފުލުހުން ވަނީ އެކަން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ކާރުން ޖެއްސުމަށް ފަހު އެ ސަރަހައްދުން އެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެމީހުން ވަނީ ފިިލާފައި ކަމަށް އެ އިދާރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުން ފިލި އެކަކު މިހާރު ވަނީ ފެނިފައި ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ދެން ހުރި މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ހާދިސާގައި އަނިޔާވި ފުލުސް މީހާ އަށް ވަނީ ފަރުވާދީފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:45 ހާއިރު މާލޭ ޝަހީދު އަލީ މިސްކިތް ސަރަހައްދުގައި މާރާމާރީއެއް ހިންގި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެ މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި ދެ މީހުންނަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ވަނީ ފަރުވާދީފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ވެސް ވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި މާރާމާރީއެއް ހިންގާފައެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ދަރުބާރުގެ ކައިރީގައި ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހަތަރު މީހުން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފަވާކަން އެ އިދާރާއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 10:30 ހާއިރު ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މާރާމާރީގައި އަނިޔާވި މީހާ ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަަރުވާދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި އަނިޔާވި މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށް ސެނަހިޔާ އާއި ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަތައް އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ. މި މާރާމާރީތަކަކީ އެއް މާރާމާރީ އާއި އަނެއް މާރާމާރީ އާއި ގުޅުމެއް ހުރި މާރާމާރީތައް ތޯ ސާފުކުރުމަށް ފުލުހުންނާއި ގުޅުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ނުވާތީ އެ މައުލޫމާތު ވަނީ އަދި ސާފުވާ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް