ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2024 | ހުކުރު 00:46
ޢަރަފާތު ދުވަހަކީ ޖޫން 15ވާ ހޮނިހިރު ދުވަސް
ޢަރަފާތު ދުވަހަކީ ޖޫން 15ވާ ހޮނިހިރު ދުވަސް
ސޯޝަލްމީޑިއާ
ޙައްޖު 1445
ހުކުރު ދުވަހަކީ ޙައްޖު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަސް، އީދު ވަނީ ޖޫން 16 އަށް - ޝަހީމް
 
އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަހަކީ ޖޫންމަހުގެ 16ވާ އާދިއްތަ ދުވަސްކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށް ވަޒީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ
 
ދިވެހި ކަލަންޑަރުގައި މިހާރު ވާގޮތުން ޙައްޖު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހަކީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަސް

ޙައްޖު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހަކީ ޖޫންމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް 1445 ވަނަ އަހަރުގެ ޛުލްޙިއްޖާ މަހުގެ ހަނދު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަނދު ސާބިތު ކުރުމުގެ އުޞޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް 1445 ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހަކީ 7 ޖޫން ވާ ހުކުރު ދުވަސްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ޢަރަފާތު ދުވަހަކީ ޖޫން 15ވާ ހޮނިހިރު ދުވަސްކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެހެންކަމުން އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަހަކީ ޖޫންމަހުގެ 16ވާ އާދިއްތަ ދުވަސްކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށްވެސް ވަޒީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދިވެހި ކަލަންޑަރުގައި މިހާރު ވާގޮތުން ޙައްޖު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހަކީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރިޔަމް އުހާމަތު
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ޓިއުނީޝިއާގެ ދީނީ ކަންކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު ހައްޖުން ވަޑައިގެންނެވި ތަނުން މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
ދިވެހި ހުރިހާ ހައްޖުވެރިން ހައްޖުގެ އެންމެ ފަހުގެ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މިހާރު ތިބީ މައްކާގައި
ހައްޖަށް ދިޔަ މީހެއްގެ ޝުޢޫރު - "ޓެންޓުތައް ހޫނުކަމުން ހީވަނީ އަވަނެއް ހެން، ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހު ބައެއް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ތިބީ ނުކައި!"
މިނާ އާއި އަރަފާތުގައި ދިވެހި ހައްޖުވެރިން ތިބެން ރަނގަޅު ތަންތަން ހޯދާނަމޭ ބުނި، ފެނުނީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގެ ސިފަ!
ހޫނުމިން 49 ޑިގުރީ ސެލްސިއަސް އަށް މައްޗަށް ގޮސްފައި ވަނިކޮށް މިނާ އަށް ވާރޭ ވެހި މާހައުލަށް ފިނިކަން
މި އަހަރުގެ ހައްޖު އަދަދުން – 2024 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ މީހުން ހައްޖަށް ދިޔައީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން
ގަތުލުއާންމުގެ ވޭނުގެ ތެރެއިން، ޙައްޖުވުމަށް ލިބުނު ދަޢުވަތު
ޙައްޖުވުމަށް އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ކުރި އުންމީދުގައި ނިރުބަވެރިން ކޮޅުފައިން ޖެހިއިރު އަހަރެމެންނަށް ކޮށްދެވުނީ ކީއް؟