ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 07:19
އަލް ޙިލާލްގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށްފަހު ޖީސަސް
އަލް ޙިލާލްގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށްފަހު ޖީސަސް
އަލް ހިލާލް
އަލް ޙިލާލް
އަލް ޙިލާލުން ޖޯޖު ޖީސަސްގެ އެއްބަސްވުން އައު ކޮށްފި
އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރީ އިތުރު ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް

ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ އަލް ޙިލާލަށް އިރުޝާދު ދެމުން އައި ޕޯޗުގަލްގެ ޖޯޖު ޖީސަސްގެ އެއްބަސްވުން އެ ކުލަބުން އައު ކޮށްފި އެވެ.

އުމުރުން 69 ވަނަ އަހަރުގެ ޖީސަސް އެންމެ ފުރަތަމަ އަލް ޙިލާލްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެފަހަރު ވެސް އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެ ޓީމުން ވަނީ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެފަ އެވެ. ޖީސަސްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެފަހަރު އަލް ޙިލާލުން ކުޅުނީ 25 މެޗެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 20 މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުވީއިރު، ބަލިވީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ. އަނެއް ހަތަރު މެޗުން ވަނީ އެއްވަރުވެފަ އެވެ.

ނަމަވެސް ޖެހިގެން އައި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު އަލް ޙިލާލުން ވަނީ އޭނާ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމުން ވަކި ކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ. އެއީ އަލް ޙިލާލްގެ ޗެއާމަން އާއި ޖީސަސްއާ ދެމެދު އޭރު އުފެދުނު ދެބަސްވުމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ޖީސަސް ވަކި ކުރުމަށްފަހު އެފަހަރު އަލް ޙިލާލުން ކޯޗަކަށް ގެނައީ ކްރޮއޭޝިއާގެ ޒޯރަން މަމިކް އެވެ.

އޭގެ ފަހުން އަލް ޙިލާލްގެ ކޯޗުަކަމާ ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ޖީސަސް ހަވާލުވީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. އެއީ އޭގެ ކުރިން އެ މަގާމުގައި އެމިލިއާނޯ ޑިއާޒް ވަކި ކުރުމަށްފަހު އެވެ. އަލް ޙިލާލްގެ ކޯޗުކަމާ ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހަވާލުވެ ޖީސަސް ވަނީ އެ ކުލަބަށް ސައުދީ ޕްރޯ ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްދީފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ސައުދީ ސުޕަ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވެސް އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމަށް ހޯދައިދީފަ އެވެ.

އަލް ޙިލާލުން ވަނީ ޖީސަސްގެ އެއްބަސްވުން އައު ކޮށްފަ އެވެ. އެ ކުލަބުން އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރީ އިތުރު ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. އެހެންކަމުން، 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖީސަސް އަލް ޙިލާލަށް އިރުޝާދު ދޭނެ އެވެ.

ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އަލް ޙިލާލްއާ ހަވާލުވެ ޖީސަސް ވަނީ 58 މެޗެއްގައި އެ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދީފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެ ޓީމު ވަނީ 50 މެޗުން މޮޅުވެފަ އެވެ. ބަލިވެފައި ވަނީ އެންމެ ތިން މެޗުންނެވެ. އަނެއް ފަސް މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް