ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 21:05
ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެދުނު 7:00 ގައި ވޯޓުލުން ފެށުނު އިރު، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް ކައިރީގައި ވޯޓުލުމަށް މީހުން ކިއު ހަދަމުން ގޮސްފައިވޭ
ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެދުނު 7:00 ގައި ވޯޓުލުން ފެށުނު އިރު، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް ކައިރީގައި ވޯޓުލުމަށް މީހުން ކިއު ހަދަމުން ގޮސްފައިވޭ
ރޮއިޓާސް
އިންޑިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބު
އިންޑިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގެ 6 ވަނަ ފޭސްގެ ވޯޓުލުން ނިމިއްޖެ
 
އިންޑިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި 543 މެމްބަރުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް 5 އަހަރުގެ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބު ކުރާނެ

ފޭސްތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްދާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރަސީގެ ގޮތުގައި ބެލޭ އިންޑިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގެ 6 ވަނަ ފޭސްގެ ވޯޓުލުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެދުނު 7:00 ގައި ވޯޓުލުން ފެށުނު އިރު، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް ކައިރީގައި ވޯޓުލުމަށް މީހުން ކިއު ހަދަމުން ގޮސްފައިވެއެވެ.

އެތައް މިލިއަން މީހުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ވޯޓުލީ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފައިވެއެވެ. މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ފޯރި ގަދަވެފައިވަނީ، ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ އަށް 3 ވަނަ ދައުރެއް ނުދިނުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގުޅިގެން ކެމްޕޭން ވަރުގަދަ ކޮށްފައިވުމާއެކުގައެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި މޯދީގެ ކެމްޕޭން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ވުރެ މާ ވަރުގަދަ ކޮށް ކަމަށް ވިޔަސް ފަހުގެ ފޭސްތަކުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ފާހަގަ ކުރެވޭ ވަރަށް ރަނގަޅުވެގެން ދިޔަކަން އިންޑިއާގެ ސިޔާސީ މަސްރަހް ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދިޔައީ ވަރަށް ގަދަ ހޫނުގައެވެ. އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގެ ފިނިހޫނު މިން މެންދުރު ގަޑީގައި 43 ޑިގުރީގައި ހުރި އިރު މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ވަނީ ވެރިރަށް ދިއްލީ އާއި ދިއްލީގެ ކައިރި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހޫނު ގަދަވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދީ "ރެޑް އެލަރޓް" ނެރެފައެވެ.

އިންޑިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި 543 މެމްބަރުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް 5 އަހަރުގެ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބު ކުރާނެއެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 970 މިލިއަން މީހުންނަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވެއެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ 10 އިން ސައްތައެވެ.

އިންޑިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބު - އެތައް މިލިއަން މީހުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ވޯޓުލީ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފައިވޭ - ރޮއިޓާސް

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ވޯޓު ކުރިއަށް ދިޔައީ 58 ދާއިރާއެއްގައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގެ 7 ދާއިރާވެސް ހިމެނެއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ވޯޓުލުން ނިމުމުން 543 ދާއިރާގެ ތެރެއިން 89.5 އިންސައްތަ ދާއިރާގެ ވޯޓުލުން ވަނީ ނިމިފައެވެ.

ބާކީ 57 ގޮނޑިއަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުން އޮންނާނީ ޖޫން 1 ގައެވެ. އެއާއެކު 6 ހަފްތާގެ މުއްދަތައް ކުރިއަށް ގެންދާ އިންތިޚާބު ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ވޯޓު ގުނުން އޮންނާނީ ޖޫން 4 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި އިންތިޚާބު މޯދީ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި ނަމަ އެމަނިކުފާނު ވެވަޑައިގަންނަވާނީ އިންޑިއާގެ ފުރުތަމަ ބޮޑުވަޒީރު ޖަވާހިރުލާލް ނެހުރޫގެ ފަހުން އިންޑިއާގައި ޖެހިޖެހިގެން 3 ދައުރު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް