ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2024 | ހުކުރު 08:21
ޖިންސީ ގޯނާއާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިން- ފައިލް ފޮޓޯ
ޖިންސީ ގޯނާއާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިން- ފައިލް ފޮޓޯ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައެއް
އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި
 
މިހާދިސާ ހިނގީ ނ، ރ، ބ، ޅ ގައި ހިމެނޭ ރަށެއްގައި
 
މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ

އުމުރުން 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ފުލުހުން ބުނީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި (ނ، ރ، ބ، ޅ) ހިމެނޭ ރަށެއްގައި 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. މި މައްސަލާގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައިވަނީ މިމަހުގެ 19 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިމައްސަލާއާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އަދި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އިތުރު ތަފްސީލެއް ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ.

މިމައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ކުޑަ ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މައްސަލަތައް ދޭތެރެއިން ފެންމަތިވަމުންދާއިރު، ކުޑަކުދިން "ގްރޫމް ކޮށްގެން" ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލަތަކެއް ވެސް ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް