ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2024 | ބުދަ 15:54
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އެމްޑީ މަގާމުގައި ހުންނެވި ފާތިމަތު ތައުފީޤު
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އެމްޑީ މަގާމުގައި ހުންނެވި ފާތިމަތު ތައުފީޤު
އެމްއެމްޕީއާރްސީ
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އެމްޑީ މަގާމުން ވަކިކުރުން
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އެމްޑީ ފާތިމަތު ތައުފީޤު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި، ސަރުކާރުގެ ބަހެއް ނުލިބޭ
 
ޕީސީބީގެ ބަހެއް ވަނީ ލިބޭގޮތް ނުވެފައި
 
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އެމްޑީ ކަމަށް ފާތިމަތު އައްޔަންކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 17 ގައި
 
ހީނާއަށް ގުޅުމުން ޖަވާބެއް ދެއްވުމަށް ދެކޮޅު ހެއްދެވި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ފާތިމަތު ތައުފީޤު އެ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު ކަމަށް ބައެއް މީޑީއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕަރސަން ހީނާ ވަލީދަށް ގުޅުމުން އޭނާ ވަނީ ޖަވާބެއް ދެއްވުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވައި، ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕްރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ)އަށް ގުޅުމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ޕީސީބީން ފޯނު ނުނަގާ ކަމަށާއި، މައުލޫމާތު ކަށަވަރުވެފައިވާގޮތް ނުވާ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް އެމްޑީން އައްޔަން ކުރައްވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްވެފައި، އަދި ވަކިކުރައްވަނީ ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅު ވެގެން ކަމަށްވާތީ، މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިސްތަރުޖަމާނުގެ ހައިސިއްޔަތުން ހީނާ ޖަވާބެއް ދެއްވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެދުމުން ވެސް ވަރަށް ރުންކުރުކަމާއެކު ޕީސީބީއަށް ގުޅަން ވިދާޅުވެ ފޯނުވަނީ ކަނޑުއްވާލައްވާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ޕީސީބީގެ ބަހެއް ވަނީ ލިބޭގޮތް ނުވެފައެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އެމްޑީ ކަމަށް ފާތިމަތު އައްޔަންކުރެއްވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 17 ގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޗެއަރޕާސަން އާއިޝާ ނޫރައިން ޖަނާހު ވެސް ވަނީ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޕީސީބީން ބުނީ، ނޫރައިންގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ 21 މެއި 2024 ގައި ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. ބައެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި ފާތިމަތާއި ނޫރައިންއާ ދެމެދު ވަނީ މައްސަލަތަކެއް ޖެހިފައެވެ. އަދި ނޫރައިންނާއި، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ފައިސަލާއި ވެސް މައްސަލަތަކެއް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެ. ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ނޫރައިން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރު ފައިސަލުގެ ޖެއްސުންކުރުމާއި ފުރައްސާރައަށް ކެތްނުކުރެއްވިގެން ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް