ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2024 | ބުދަ 13:04
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޯޑުގައި މަޓީ ތަމްސީލް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި މެންބަރު ރާފިލް މުހައްމަދު
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޯޑުގައި މަޓީ ތަމްސީލް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި މެންބަރު ރާފިލް މުހައްމަދު
އެމްއެމްޕީއާރްސީ
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޯޑު
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޯޑުގައި މަޓީ ތަމްސީލްކުރައްވަމުން ގެންދެވި ރާފިލްވެސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
ކުންފުނީގެ ޗެއަރޕާސަން އާއިޝާ ނޫރައިން ޖަނާހުވެސް ވަނީ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި
އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިސްތިހާރުކޮށް، ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކުންފުނި، އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޯޑުގައި މަޓީ ތަމްސީލް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި މެންބަރު ރާފިލް މުހައްމަދުވެސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން ޕީސީބީގެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޯޑުން ރާފިލް މުހައްމަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާއިރު، ކުންފުނީގެ ޗެއަރޕާސަން އާއިޝާ ނޫރައިން ޖަނާހުވެސް ވަނީ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ.

އެބޭފުޅުން އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޯޑުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ނިންމުންތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެންކަމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ ބުނަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޕީސީބީގެ ބަހެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް