ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2024 | ބުދަ 11:06
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އައިޝާ ނޫރައިން ޖަނާހް
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އައިޝާ ނޫރައިން ޖަނާހް
ފޭސްބުކް
އާއިޝާ ނޫރައިން ޖަނާހު
ނޫރައިންގެ އިސްތިއުފާ ޤަބޫލުކޮށް އޭނާ އެ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފި
 
ނޫރައިން އިސްތިއުފާ ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވީ 21 މެއި 2024 ގައި

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޗެއަރޕާސަން އާއިޝާ ނޫރައިން ޖަނާހު މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން ބުނީ، ނޫރައިންގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ 21 މެއި 2024 ގައި ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އިސްތިއުފާ ޤަބޫލުކޮށް، އެ މަޤާމުން އޭނާ ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް ވެސް ޕީސީބީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިސްތިހާރުކޮށް، ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކުންފުނި، އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޗެއަރޕަރސަނަކަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ޓްރޭޑް އެންޑް އިންވެސްޓުމެންޓްގެ އެޑްވައިޒަރު މުހައްމަދު ޖަނާހް އަލީގެ ދަރިކަނބަލުން، އާއިޝާ ނޫރައިން ޖަނާހު އައްޔަނު ކުރެއްވީ މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުއެވެ.

ނޫރައިން އެ މަގާމަށް އައްޔަނު ކުރެއްވިއިރު، އޭނާ ދިރިއުޅުއްވީ ނިއުޒީލެންޑުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް