ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2024 | ބުދަ 07:14
ޗެލްސީ އަށް އިރުޝާދު ދެމުން އައި މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ
ޗެލްސީ އަށް އިރުޝާދު ދެމުން އައި މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ
ރޮއިޓާސް
ޗެލްސީ
ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމުން ޕޮޗެޓީނޯ ވަކިވެއްޖެ
 
ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލަން ޕޮޗެޓީނޯ ނިންމީ ކުލަބުގެ އިސްވެރިންނާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު

ޗެލްސީ އަށް އިރުޝާދު ދެމުން އައި އާޖެންޓީނާގެ މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ އެ ކުލަބުގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

އުމުރުން 52 އަހަރުގެ ޕޮޗެޓީނޯ ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ސޮއި ކުރީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. އެހެން ނަަމަވެސް، ޗެލްސީ އަށް އެންމެ ސީޒަނެއްގައި އިރުޝާދު ދިނުމަށްފަހު، ޕޮޗެޓީނޯ ވަނީ ޗެލްސީ ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފަ އެވެ.

ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލަން ޕޮޗެޓީނޯ ނިންމީ ކުލަބުގެ އިސްވެރިންނާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު އެވެ. ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ، ޗެލްސީ ކަހަލަ ބޮޑު ކުލަބަކުން ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުރި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވުމަކީ އޭނާ އަށް ލިބުނު އުފަލެއް ކަމަށެވެ. ޗެލްސީގައި ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުލަބުގެ އޯނަރުންނާއި، ސްޕޯޓިން ޑައިރެކްޓަރުގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެހީތެރިކަމާއި، އެއްބާރުލުމަށް ޕޮޗެޓީނޯ ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ، ޗެލްސީ މިހާރު އޮތީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު އަދި ޔޫރަޕުގައި ރަނގަޅަށް ވާދަކޮށްލެވޭނެ ޙާލަތުގައި ކަމަށެވެ. ޗެލްސީގައި މި ފާއިތުވި އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތާމެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމުގައި ވެސް ޕޮޗެޓީނޯ ބުންޏެވެ.

ޕޮޗެޓީނޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޗެލްސީން ކުޅެފައި ވަނީ 51 މެޗެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެ ޓީމު މޮޅުވެފައި ވަނީ 26 މެޗުންނެވެ. 14 މެޗަކުން ބަލިވެފައިވާއިރު، 11 މެޗަކުން ވަނީ އެއްވަރުވެފަ އެވެ. މި ސީޒަންގެ ޕްރިމިއާ ލީގު ޗެލްސީން ނިންމާލަން ޖެހުނީ ލީގު ތާވަލްގެ ހަ ވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް