ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2024 | އަންގާރަ 14:55
ހިޔާ ފްލެޓް ބޭރު
ހިޔާ ފްލެޓް ބޭރު
ޝިއުނާ ސޯލިހް
ފޭރުމުގެ މައްސަލަތައް
އެކި ވާހަކަ ދައްކައި، ހައްދައިގެން ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2ގެ ޓަވަރެއްގެ އެޕާޓްމަންޓަކަށް މީހުން ގެންގޮސް ފޭރެނީ
 
ގޮތް ނޭނގޭ މީހުން ތަންތަނަށް ދާން އެދުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް، ނުދިއުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައިވޭ
 
މި މައްސަލަ ފުލުހުން ގެންދަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން

އޮޅުވާލައިގެން ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ގެ ޓަވަރެއްގެ އެޕާޓްމަންޓަކަށް މީހުން ގެންގޮސް ފޭރޭ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ބުނީ، ތަފާތު އެކި ވާހަކަ ދައްކައި، ހައްދައިގެން ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ގެ ޓަވަރެއްގެ އެޕާޓްމަންޓަކަށް މީހުން ގެންގޮސް ފޭރޭ މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ގެންދަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ވަނީ ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް، ނުވަތަ ގޮތް ނޭނގޭ މީހުން ތަންތަނަށް ދާން އެދުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް، ނުދިއުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް