ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2024 | ހޯމަ 23:30
އީރާނުގެ ވަގުތީ ރައީސް މުހައްމަދު މޮޚްބާރް
އީރާނުގެ ވަގުތީ ރައީސް މުހައްމަދު މޮޚްބާރް
އަލް- ޖަޒީރާ
އީރާންގެ ވަގުތީ ރައީސް އައްޔަން ކުރުން
އީރާނުގެ ވަގުތީ ރައީސްގެ މަގާމަށް މުހައްމަދު މޮޚްބާރް އައްޔަން ކުރައްވައިފި
 
ވަގުތީ ރައީސް ކަމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު މޮޚްބާރު ވިދާޅުވީ، ހަވާލުވެފައިވާ ވާޖިބު އަދާ ކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ރައީސީ ދައްކާވާފައިވާ މަގުން ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް

ހެލިކޮޕްޓަރ އެކްސިޑެންޓްގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް އީރާންގެ ރައީސް އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ވަގުތީ ރައީސްގެ މަގާމަށް މުހައްމަދު މޮޚްބާރް އީރާންގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު ހޯމަ ދުވަހު އައްޔަން ކުރައްވަފިއެވެ.

ރައީސް ކަމުގައި ހުންނެވި އިބްރާހީމް ރައީސީ އަވަހާރަ ވުމާ ގުޅިގެން އީރާނުގައި 5 ދުވަހުގެ ހިތާމާފާޅު ކުރުން ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައެވެ.

އުމުރުފުޅުން 68 އަހަރުގެ މުހައްމަދު މޮޚްބާރު 2021 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފުރުއްވަމުން ގެންދަވަނީ އެ ގައުމުގެ ފަސްޓް ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓްގެ މަގާމެވެ.

އީރާންގެ ގާނޫނު އަސާސީ ބުނާ ގޮތުން މަގާމުގައި ހުންނަވަނި ކޮށް ރައީސް އަވަހާރަ ވެއްޖެ ނަމަ 50 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން އިންތިޚާބް ބާއްވާ ރައީސަކު ހޮވަންޖެހެއެވެ. އައު އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރާނީ 3 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ. އެ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެން ވަނީ ވަގުތީ ރައީސް އާއި ޖޫޑިޝަރީގެ އެންމެ އިސް ފަރާތާއި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއެވެ.

މޮޚްބާރް އަކީ އީރާނުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ ރޫހާނީ ލީޑަރު އަލީ ޚާމަނާއީ އާ ވަރަށް އަރިސް ބޭފުޅެއް ކަމަށް އީރާނުގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ވަގުތީ ރައީސް ކަމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު މޮޚްބާރް ވިދާޅުވީ، ހަވާލުވެފައިވާ ވާޖިބު އަދާ ކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ރައީސީ ދައްކާވާފައިވާ މަގުން ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި އެއްވެސް ބުރުލެއް ނާރާ ގައުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް