ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 20:08
އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވި ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެންބަރު ޝާމިން ޕީއެންސީ އަށް ސޮއިކުރެއްވުން
އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވި ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެންބަރު ޝާމިން ޕީއެންސީ އަށް ސޮއިކުރެއްވުން
20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެންބަރު ޝާމިން ޕީއެންސީ އަށް
 
މި މެންބަރާ އެކު 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޕީއެންސީގެ ޖުމްލަ 74 މެންބަރުން ތިއްބަވާނެ

އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެންބަރު ޝާމިން ހަބީބު ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ.

އޭނާ ޕީއެންސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ. ޝާމިންގެ ފޯމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒެވެ. 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވައި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ހަތް މެންބަރުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ޕީއެންސީއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކުރެއްވި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ހުރާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ. އަނާރާ ނަޢީމް، މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު، މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ޒަމީރު، ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރިޔާޒް ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާސީން ޢަބްދުﷲ އާއި ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢާޒިމް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އަލަށް ޕީޕީއެމް އަށް ސޮއިކުރެއްވި މި މެންބަރާއި އެކު 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޕީއެންސީގެ ޖުމްލަ 74 މެންބަރު ތިއްބަވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް