ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 19:45
ރެފަލްސް މޯޯލްޑިވްސް
ރެފަލްސް މޯޯލްޑިވްސް
މޫސުން ގޯސްވުން
ރެފަލްސް މޯޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން މޫދަށް ފޭބި ބިދޭސީއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި
 
ފުލުހުން ބުނީ އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުން ކަމަށް
 
އޭނާ ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ މެންދުރު ފަހު 3:30ގައި

ގދ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ރެފަލްސް މޯޯލްޑިވްސް ރިސޯޓްގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު ކަޔަކްގައި މޫދަށް ފޭބި ބިދޭސީއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުން ކަމަށެވެ. ގައި އެ މީހާއަކީ ރިސޯޓު ދޯނީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަންގްލަދޭޝް މީހެއް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭނާ ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ މެންދުރު ފަހު 3:30ގައެވެ.

ގދ.އަތޮޅުގައި މޫދަށް ފޭބި ބިދޭސީއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާއިރު މީގެ ދެ ދުވަސް ކުުރިން ހަތަރު މީހުންނާއެކު ދަތުރު ކުރި ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީ މޫސުން ގޯސް ދުވަސްވަރަކަށް ވުމާއި އެކު މޫސުމަށް ސަމާލުކަން ދީގެން ދަތުރުކުރުމަށް ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ޢިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް