ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 12:26
ބޮޑު ވަޒީރު ނަތަންޔާހޫގެ ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ބޮޑު ވަޒީރު ނަތަންޔާހޫގެ ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ފަލަސްތީން އިސްރާޢީލް ހަނގުރާމަ
އިޒްރޭލުން ގާޒާ ހިފުމަށް ފަހު ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނަކާ މެދު ނަތަންޔާހޫގެ ކޯލިޝަން ކެބިނެޓް ގައި ނުތަނަވަސްކަން އިތުރު ވަނީ
 
ޕްލޭންގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާ އިޒްރޭލުގެ ގުޅުން "ނޯމަލައިޒް" ކުރުން ހިމެނެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނޭ

ހަނގުރާމައިގެ ފަހުން ގާޒާ ސްޓްރިޕް ހިންގާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ޖޫން 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ބޮޑު ވަޒީރު ނަތަންޔާހޫގެ ކެބިނެޓުން އެކުލަވާ ނުލައިފި ނަމަ ކޯލިޝަން ސަރުކާރުން ވަކިވާނެ ކަމަށް ނަތަންޔާހޫގެ ކެބިނެޓް މިނިސްޓް ބޭނީ ގާންޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ގާންޒް ވިދާޅުވީ، ނަތަންޔާހޫގެ ކެބިނެޓުން 6 ނުކުތާ އެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޕްލޭނެއް ގާޒާ އާ ބެހޭ ގޮތުން އެކުލަވާލަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާގެ ނަޒަރުގައި އެ ޕްލޭންގައި ފުރަތަމަ ހިމަނަން ޖެހޭނީ ހަމާސް އިން ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި އިޒްރޭލުގެ ހޮސްޓެޖުން އަނބުރާ އިޒްރޭލަށް ރައްދު ކުރާނެ ގޮތެކެވެ.

ދެވަނަ ކަމަކީ ގާޒާ ސްޓްރިޕް އަކީ "ޑީމިލިޓަރައިޒްޑް" ޒޯނެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމެވެ.

ތިންވަނަ ކަމަކީ ގާޒާގެ އެތެރޭގެ ހިންގުން ހަވާލު ކުރާނެ ބަޔަކު ކަނޑައެޅުމެވެ. އެ ގޮތައް ކަނޑައެޅި ކަމުގައި ވިޔަސް އަސްކަރީ އެއްވެސް ބާރެއް އެ ފަރާތަކަށް އޮވެގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އަސްކަރީ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަން ޖެހޭނީ އިޒްރޭލުގެ އަތުގައި ކަމަށް އޭނާ ހާމަ ކުރެއްވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ޕްލޭންގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާ އިޒްރޭލުގެ ގުޅުން "ނޯމަލައިޒް" ކުރުން ހިމެނެންވާނެއެވެ.

އިޒްރޭލްގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ސާވޭ ތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ނަތަންޔާހޫގެ ސިޔާސީ އެންމެ ބޮޑު ވާދަ ވެރިއަކީ މިހާރަށް ބަލާއިރު ގާންޒް އެވެ.

އަނެއް ކޮޅުން ނަތަންޔާހޫގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ޔޯވް ގެލަންޓް އާ ވެސް ނަތަންޔާހޫ ދެމެދު ވަނީ ޚިޔާލު ތަފާތު ވުން އުފެދިފައެވެ.

ގަލަންޓް ވެސް ބޭނުންފުޅު ވަނީ ހަނގުރާމައިގެ ފަހުން ގާޒާ ސްޓްރިޕް އާ މެދު ދެން ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އޮންނާށެވެ.

ނަތަންޔާހޫގެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ކަނާތު ފިޔައިގެ ޕާޓީ ތަކުން ބޭނުންވަނީ ގާޒާ އަކީ އިޒްރޭލުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ އެތަނުގައި ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރިވާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް