ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 11:15
އިސްރާޢީލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި ސުންނާފަތިވެފައިވާ ރަފަހުގެ ގެތައް (ފައިލް ފޮޓޯ)
އިސްރާޢީލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި ސުންނާފަތިވެފައިވާ ރަފަހުގެ ގެތައް (ފައިލް ފޮޓޯ)
ރޮއިޓާސް
ފަލަސްތީން އިސްރާޢީލް ހަނގުރާމަ
އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީ ގާޒާ އިން ވޭތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑީއިރު ތެރޭ ފަލަސްތީނުގެ 83 މީހުން މަރާލައިފި
 
ރަފާ ސިޓީ އާއި ގާޒާގެ އެހެން ސަރަހައްދުތައް އިޒްރޭލުގެ ކިބައިން ދިފާއު ކުރުމުގައި ދެމި ތިބޭނެ ކަމަށް ހަމާސް އިން ކުރިން ވަނީ ބުނެފަ

ފާއިތުވި 24 ގަޑީއިރު ތެރޭ އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކުގައި ގާޒާ އިން 83 ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުން މަރާލައިފިއެވެ.

އިޒްރޭލުގެ އުދުވާން ކިތަންމެ ދިގުލައި ދިޔަޔަސް ރަފާ ސިޓީ އާއި ގާޒާގެ އެހެން ސަރަހައްދުތައް އިޒްރޭލުގެ ކިބައިން ދިފާއު ކުރުމުގައި ދެމި ތިބޭނެ ކަމަށް ހަމާސް އިން ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރަފާ ސިޓީ ހިފުމަށް އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ނުރައްކާ ވަމުން ދާއިރު ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށް މިހާތަނަށް 800.000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ރަފާ ސިޓީގެ ދުކުނު ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ހިނގައްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ހުސްވި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލުން ގާޒާ އަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާ ތަކުގައި މިހާތަނަށް 35،3386 މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ. 79،366 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް