ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2024 | ހުކުރު 09:49
މަނަމާގައި ބޭއްވި 33 ވަނަ އަރަބި ލީގު ސަމިޓްގައި އަރަބި ލީޑަރުންތައް
މަނަމާގައި ބޭއްވި 33 ވަނަ އަރަބި ލީގު ސަމިޓްގައި އަރަބި ލީޑަރުންތައް
ސައުދީ ގެޒެޓް
އަރަބް ލީގް ސަމިޓް
ގާޒާ އިން ވަގުތުން އިޒްރޭލް ސިފައިން ފޭބުމަށް އަރަބް ލީގުން ގޮވާލައިފި
ރަފާ ސިޓީއަށް އަރާ ތިބި އިޒްރޭލް ސިފައިން ވަގުތުން ފޭބުމަށާއި، ގާޒާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމަ ވަގުތުން ހުއްޓާލާ ސުލްހަ ގާއިމް ކުރުމަށްވެސް އަރަބް ލީގް ސަމިޓުން ފާސްކުރި

ގާޒާ އަށް އަރާ ތިބި އިޒްރޭލް ސިފައިން ވަގުތުން ފޭބުމަށާއި، އދ. ގެ ސުލްހަ ބަލަހައްޓާ ފައުޖެއް ފަލަސްތީނުގެ ހިފާފައިވާ ބިންތަކަށް ފޮނުވުމަށް އަރަބް ލީގް ގެ ގައުމުތަކުން ތާއީދު ކުރާ ކަމަށް އަރަބް ލީގްގެ 33 ވަނަ ސަމިޓުން ފާސް ކޮށްފި އެވެ.

ބަހްރެއިންގެ މަނާމާގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ބޭއްވި އަރަބް ލީގް ސަމިޓުން ފާސްކުރި "މަނާމާ ޑެކްލަރޭޝަން" ގައި ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ފަލަސްތީންގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ގޮވާލައްވާފައިވާ ފަދައިން ބައިނަލް އަގްވާމީ ސުލްހައިގެ ކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވުމަށް އަރަބް ލީގުގައި ހިމެނޭ 22 ގައުމުން ތާއީދު ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ބަލައިގަތުމަށް ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކަށް ގޮވާލާ ބާރު އެޅުމަށް އަރަބް ލީގުގައި ހިމެނޭ ގައުމުތަކުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންނަށް ދެންނެވުމަށް ވެސް ކޮންފަރެންސްގައި ފާސްކުރި ގަރާރުގައި ވެއެވެ.

ރަފާ ސިޓީއަށް އަރާ ތިބި އިޒްރޭލް ސިފައިން ވަގުތުން އެތަނުން ފޭބުމަށާއި، ގާޒާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމަ ވަގުތުން ހުއްޓާލާ ސުލްހަ ގާއިމް ކުރުމަށްވެސް އަރަބް ލީގް ސަމިޓުން ފާސްކުރި ގަރާރުގައި ވެއެވެ.

އދ. ގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރުކަން ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން 10 މެއި 2024 ގައި އދ. ގެ އާއްމު މަޖިލީހުން ފާސް ކުރި ކުރުމަށް އަރަބް ލީގުން މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށާއި، ހަމަ މި ބީދައިން 18 އޭޕްރީލް 2024 ގައި އދ. ސެކުރިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތައް ފަލަސްތީންގެ މިނިވަންކަން ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން ބަލައިގަތުމަށްވެސް ގަރާރުގައި ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސޫދާން އާއި ސީރިއާ އާއި ޔަމަން އާއި ލެބަނަން އާއި ލީބިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ދާޚިލީ ހަމަ ނުޖެހުންތައް ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް ގަރާރުގައި ގޮވާލައިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް